Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Wisdom - kapinallinen

Wisdom 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1987Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: Warner bros.Kuva:
Anamorfinen 1.85*
Ääniraita: Dolby Surround
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 00097EAN: 883316126004

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mo­der­ni Ro­bin Hood -­ker­to­mus po­jas­ta, jo­ka päättää ryh­tyä aut­ta­maan pank­ki­lai­no­jen lan­nis­ta­mia pien­ti­lal­li­sia kylvämällä mo­lo­to­vin cock­tai­le­ja lai­na­pa­pe­ri­hol­vei­hin ympä­ri USA:n kes­kilänttä.

Mo­der­ni Ro­bin Hood -ker­to­mus po­jas­ta, jo­ka päättää ryh­tyä aut­ta­maan pank­ki­lai­no­jen lan­nis­ta­mia pien­ti­lal­li­sia kylvämällä mo­lo­to­vin cock­tai­le­ja lai­na­pa­pe­ri­hol­vei­hin ympä­ri USA:n kes­kilänttä. Oh­jaa­ja­na de­by­toi­va Emi­lio Es­te­vez vetää pääo­sas­sa nai­vin fa­ta­lis­ti­sen roo­lin, jo­ka kai­kes­sa kiil­to­ku­va­mai­suu­des­saan on lo­pul­ta ver­rat­tain tuo­re yh­dis­telmä tyy­pil­listä san­ka­ri­hah­moa ja va­roit­ta­vaa esi­merk­kiä. De­mi Moo­re täy­dentää Bon­nie ja Cly­de -tii­min Tom Sker­ri­tin ja Ve­ro­ni­ca Car­tw­righ­tin it­kiessä yl­pey­den se­kai­sin tun­tein poi­kan­sa perään.
Tätä elo­ku­vaa ei ole Suo­mes­sa näh­ty sit­ten vuo­den 1993, jol­loin MTV ereh­tyi elo­ku­van esittämään. Elo­ku­va ei ole liioin kiertä­nyt maail­maa­kaan, sillä esi­mer­kik­si DVD:llä tämä on saa­ta­vis­sa ai­noas­taan USA:n War­ne­rin ti­laus­vi­deo­va­li­koi­mas­ta. Syynä heik­koon saa­ta­vuu­teen lie­nee pait­si Es­te­ve­zin yk­sioi­koi­nen ulo­san­ti ja teat­raa­li­suu­teen tai­pu­vai­nen oh­jaus, myös kä­si­kir­joi­tuk­sen ää­riak­ti­vis­mia ro­man­ti­soi­va asen­ne.
Ei ky­seessä kui­ten­kaan mikään Scor­se­sen Tak­si­kus­ki ole. Elo­ku­va jat­kaa pi­kem­min­kin — niin ikään Es­te­ve­zin täh­dittä­mien — Young Guns -e­lo­ku­vien kaa­vaa, jos­kin nyt län­nen­tee­maa on hi­vu­tet­tu lä­hemmäs ny­kypäivää. Mu­siik­ki­rai­dal­la on tässä­kin iso roo­li, eikä Dan­ny Elf­ma­nin pau­haa­va ka­sa­ri­lu­ri­tus ai­na­kaan vä­hennä elo­ku­van ve­to­voi­maa.

Kuva, ääni & ekstrat

Havaittavan vaan ei mahdottoman roskainen ja kohinainen kuva on lähtökohtiin nähden miellyttävän jäsentynyt. Äänipuolella ei kuulla tilaääntä eikä huulisynkka pysy täysin kohdallaan, mutta musiikkiraita tekee hyvän vaikutuksen. Ekstraton. Amerikkalainen aluekoodaamaton tilauslevy. Ei tekstitystä. (IJ)
04/06/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy