Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Chevalier

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2015Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2016/R&A  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Espoo Cine 2016/R&A ) ellei toisin mainita.

Elokuva

Se­ka­lai­nen äijä­seu­rue on suun­nan­nut me­ril­le ka­las­tus­reis­sun ve­ruk­keel­la.

Se­ka­lai­nen äijä­seu­rue on suun­nan­nut me­ril­le ka­las­tus­reis­sun ve­ruk­keel­la. Vä­kinäi­sen on­kien­hei­lut­te­lun ohel­la por­va­ri­ker­ho ryyppää ja mässäi­lee hyväl­la mie­li­ha­lul­la. Her­ra­seu­ras­sa kui­ten­kin hel­pos­ti tyl­sis­tyy.
Täl­le po­ru­kal­le ei Tri­vial Pur­sui­tin viih­dear­vo riitä. Il­moil­le nos­te­taan aja­tus seu­ra­pe­listä, jo­ta po­ru­kas­ta asiaan pe­reh­ty­nyt kut­suu ni­mellä "C­he­va­lier". Pe­lin uu­den mu­kael­man, me­ri­ver­sion, tu­li­si mi­ta­ta mies­ten lo­pul­li­nen kes­kinäi­nen pa­rem­muus. Voit­ta­jaa odot­taa pe­lin ni­meä kan­ta­va, kun­niaa ku­vas­ta­va sor­mus. Yhtäk­ki­ses­ti ma­ja­paik­ka­na toi­mi­va luk­sus­jah­ti herättää kel­vol­li­sis­ta nört­ti­per­hee­ni­sistä esiin oi­keat uros­lei­jo­nat.
Oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja At­hi­na Rac­hel Tsan­ga­ri esittää mie­hen kil­pai­lun­ha­lui­se­na hölmöläi­senä. Tsan­ga­ri ku­vaa, miltä mas­ku­lii­ni­nen mit­telö voi nai­sen näkö­kul­mas­ta näyttää. Uu­den pe­lin kaut­ta her­ra­seu­ran elämä on jat­ku­vaa selkään­puu­kot­ta­mis­ta — sa­maa kuin nais­ten vä­li­nen ystä­vyys miesväen sil­missä. Pe­rin­tei­sestä jätkä­po­ruk­kae­lo­ku­vas­ta poi­ke­taan ai­ka­lail­la, Che­va­lier-sor­muk­sen an­sait­se­mi­seen tar­vi­taan kil­pai­lu­hen­gen lisäk­si ai­ka­moi­nen an­nos kie­rout­ta.
Nau­raes­saan mie­hi­sel­le lap­sen­mie­li­syy­del­le, Tsan­ga­ri räkättää sa­mal­la por­va­ril­li­sel­le elämän­tyy­lil­le ja sen — kiistämättä — nau­ret­ta­vil­le piir­teil­le. Hyvä­tu­lois­ten setä­mies­ten pe­li esi­tetään poi­kien ta­ka­pi­ha­tap­pe­lua hölmömpänä. Ho­moe­root­ti­nen vi­vah­de muis­tut­taa jät­kien sau­nail­lois­ta.
To­del­li­sen hy­vyy­den et­sintää on pit­ki­tet­ty, teks­ti kai­paa pientä terävöittä­mistä. Kä­si­kir­joi­tus ete­nee hal­pa­mai­sen ko­mii­kan avul­la. Ajan kans­sa, elo­ku­van hau­tues­sa, kai­kel­le löy­tyy se­li­tys.
Lop­pu­koh­taus jättää il­moil­le ky­sy­myk­siä. Voit­taa­ko elämän pe­lissä se, jol­la on par­haat lyömäa­seet vai se, jo­ka rea­goi asei­den käyttäjään nok­ke­lim­min? On­ko mies­ten ikui­ses­sa pe­nik­sen­mit­tai­lus­sa voit­ta­jal­la edes mer­ki­tystä?
K­reik­ka­lai­sen uu­den aal­lon elo­ku­vaa esi­tet­tiin Suo­mes­sa sekä So­dan­kylän, Es­poon, että Hel­sin­gin elo­ku­va­juh­lil­la. Krei­kan­kie­li­nen, eng­lan­nin­kie­li­nen teks­ti­tys. Tar­kas­ta­jan kek­simä ikä­ra­ja on kreik­ka­lai­sen uu­den aal­lon vit­si. (VA)
25/09/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy