Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Third Man

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1949Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: CriterionKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Criterion) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ca­rol Reed on maail­man pa­ras oh­jaa­ja koh­tuut­to­mas­ti aliar­vos­tet­tu­jen te­kijä­mies­ten sar­jas­sa.

Ca­rol Reed on maail­man pa­ras oh­jaa­ja koh­tuut­to­mas­ti aliar­vos­tet­tu­jen te­kijä­mies­ten sar­jas­sa. Näin Gra­ham Gree­nen ro­maa­niin pe­rus­tu­van Kol­man­nen mie­hen Poh­jan­kar­ta­non työväe­no­pis­ton elo­ku­va­ker­hos­sa jos­kus 1970-lu­vun alus­sa. Kes­ki-ikäi­senä ais­tii pelkän mys­tee­rin si­jaan elo­ku­van unii­kin tun­nel­man, jo­ka ku­vaa Wie­niä, jaet­tua kau­pun­kia. Lo­pun la­by­rant­ti­koh­tauk­sen vai­no­har­hai­suus sym­bo­loi hy­vin so­danjäl­kei­siä tun­to­ja.
Van­ha habs­bur­gi­lai­suus on men­nyttä. Krei­vit soit­ta­vat ra­vin­to­lois­sa viu­lua ja hie­not asun­not ovat hal­val­la vuok­ral­la. Liit­tou­tu­neet pe­laa­vat pe­liään. Har­va tril­le­ri ku­va­si maail­man­so­tien po­liit­ti­sia vai­ku­tuk­sia nä­ke­myk­sel­li­sem­min. Suo­ma­lai­sil­la oli oma val­von­ta­ko­mis­sion­sa, mut­ta tai­sim­me sel­vitä reu­na-a­lueel­la ai­ka vähällä.
Or­son Wel­les väit­ti jäl­keenpäin, et­tei hän vai­kut­ta­nut oh­jaa­jan nä­ke­myk­siin mitään lu­kuu­not­ta­mat­ta kuu­lua kä­ki­kel­lo-ver­taus­ta. Jo­ka ta­pauk­ses­sa Wel­les oli jo aiem­min vai­kut­ta­nut pal­jon Ree­diin.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvaa on putsattu printtivioista ja tulosta voi vain ihailla. Wienin kosteat katukivet kimmeltävät aivan uudella tavalla. Ikävä kerrosstoppi. Ääniraita on selkeä, eikä napsahduksista tarvitse huolehtia. Tunnusmusiikki jää soimaan pitkäksi aikaa alitajuntaan. Ekstroihin on tallennettu 5 min. Peter Bogdanovichin intro, dokumentti, Greenen käsikirjoitusluonnos, jonka voi soittaa elokuvan taustalle, Greenen alkusanat faktaruutuina, Wellesin Lime-tarinoita radiosta (29 min.) ja Cottenin ja Evelyn Keyesin vastaavaa Lux Radiolle (60 min.), 3 min. Anton Karasin soittoa, 2 min. dokumentti Wienin viemäreistä, erilaiset jenkki- ja brittiversioiden alkukohtaukset esitellään, kuvagalleria, restauroinnin esittelyä, kaksi traileria ja kuusisivuinen triviavihko. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy