Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Captain America: Civil War

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Mar­vel-­sar­ja­ku­va­fil­ma­ti­soin­tien jat­ku­mo tai­taa ol­la päät­tymätön.

Mar­vel-sar­ja­ku­va­fil­ma­ti­soin­tien jat­ku­mo tai­taa ol­la päät­tymätön. Kun lip­pu­luu­kut tuk­keu­tu­vat van­haan mal­liin, ih­mekö tuo. Vaik­ka kä­si­kir­joi­tus­ten laa­tu on ti­pah­ta­mas­sa lä­hes ar­vos­te­lu­kel­vot­to­mak­si, me­nes­tyvät elo­ku­vat mai­neel­la, mark­ki­noin­nil­la, sekä mas­sii­vi­sel­la viih­dear­vol­la. Viih­teel­li­syys on vie­ty ää­rim­mil­leen, ku­vaus­paik­ko­jen maail­man­kier­tue jättää jäl­keensä jo ja­mes­bon­dit ja sen sem­moi­set. Tämän kevään uu­tu­kai­ses­sa Kap­tee­ni Ame­rik­ka ka­ve­rei­neen pai­ne­lee myös nyrk­kiä ja jal­kapöytää vas­tapäi­sen ka­ve­rin var­ta­loon sel­lai­sel­la frek­vens­sillä, että lais­ka­silmäi­sem­pi kat­so­ja ei eh­di vä­lissä luo­miaan räpäyttää. Su­per­tyy­peistä, sen kum­mem­min kuin ta­val­li­sis­ta ohi­kul­ki­jois­ta­kaan, ei näissä tou­huis­sa ver­ta va­lu, ikä­ra­jan on py­syttävä ala­kou­lu­ve­toi­se­na. Siitä asias­ta voi sit­ten ol­la kah­ta mieltä.
Kol­man­nen Kap­tee­ni Ame­rik­ka –e­lo­ku­van kä­si­kir­joi­tus on lähtöaat­teel­taan yk­sin­ker­tai­nen. Val­taa­pitävä Hal­li­tus on kylläs­ty­nyt Kos­ta­jien yli­mie­li­seen ta­paan lä­hes­tyä maail­man­pe­las­ta­mi­so­pe­raa­tio­ta, si­vii­liuh­re­ja on vä­hen­nettävä. Hal­li­tuk­sen eh­do­ton määräys Kos­ta­jien siir­ros­ta YK:n alai­sek­si ryh­mit­tymäk­si ajaa su­per­san­ka­ri­jouk­kion kah­teen lei­riin. Ka­pun ja Rau­ta­mie­hen puo­lis­kot eroa­vat, vä­ki­val­taan joh­ta­vin seu­rauk­sin.
Jat­ku­va mäis­ki­mi­nen vä­syttää silmät, kun­nol­lis­ten hen­gi­tys­tau­ko­jen puut­tues­sa. No­peil­la leik­kauk­sil­la to­teu­tet­tu elo­ku­va py­syy sil­ti yllättävän hy­vin ka­sas­sa. Oman mie­len­kiin­ton­sa Mar­vel-it­se­tyy­dyt­ty­vien sie­lui­hin tuo­nee laa­ja hah­mo­gal­le­ria ja sisä­pii­ri­huu­mo­ri. (VA)
01/05/2016

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy