Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Standard Operating Procedure

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2008Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: Dolby True-HD 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 207849EAN: 5051160243078

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

A­bu Gh­rai­bin van­ki­lan ta­pah­tu­mia ruo­ti­va do­ku­ment­ti va­lot­taa ta­pah­tu­mia pai­kal­la ol­lei­den so­ti­lai­den, van­ki­lan­joh­ta­jan ja ta­pauk­sen tut­ki­jan haas­tat­te­lu­jen kaut­ta.

A­bu Gh­rai­bin van­ki­lan ta­pah­tu­mia ruo­ti­va do­ku­ment­ti va­lot­taa ta­pah­tu­mia pai­kal­la ol­lei­den so­ti­lai­den, van­ki­lan­joh­ta­jan ja ta­pauk­sen tut­ki­jan haas­tat­te­lu­jen kaut­ta. Run­saas­ti au­tent­ti­sia va­lo­ku­via ja vi­deoi­ta hyö­dyntävä do­ku­ment­ti ker­too ih­mi­sar­voa alen­ta­vis­ta ri­tuaa­leis­ta häi­rit­sevän vä­littömäs­ti, mut­ta ei pää­se lo­pul­li­seen sel­vyy­ten nii­den taus­tois­ta.
Haas­ta­tel­tu­jen so­ti­lai­den sil­miin kat­soes­sa on vai­kea sa­noa mik­si ku­kin heistä alun­pe­rin ot­ti osaa toi­miin — oli­ko ta­ka­na ylempää tul­lut käs­ky vai kie­rou­tu­neen to­ve­rin mie­li­ha­lu­jen tyy­dyttä­mi­nen? To­dennäköistä lie­nee, että il­ma­pii­ri oli jos ei suo­ra­nai­ses­ti te­ko­ja kan­nus­ta­va, niin ai­na­kin vä­lin­pitämättömän otol­li­nen niil­le. On myös vai­kea vält­tyä häi­rit­sevältä tun­teel­ta, että osa so­ti­lais­ta naut­ti teois­taan, sen ver­ran hy­myssä suin ja peu­kut pys­tyssä he van­hoil­la vi­deoil­la esiin­tyvät, ja myös haas­tat­te­lus­sa kie­mur­te­le­vat. Sil­ti hur­jin to­tuus tai­taa ol­la, ku­ten yk­si haas­ta­tel­luis­ta asian esittää, et­tei it­se ki­du­tuk­sis­ta ole ku­via. Ku­vis­sa näy­tetään vain "­peh­mi­tystä", kun taas var­si­nai­nen ki­du­tus ta­pah­tui ku­vien ul­ko­puo­lel­la.
Do­ku­men­tin po­si­tii­vi­nen sa­no­ma on kui­ten­kin se, että te­kemällä teh­ty so­ta ter­ro­ris­mia vas­taan ei enää ole kaik­ki­voi­pa ja so­raää­net hil­jentävä mah­tiar­gu­ment­ti.

Kuva

Autenttisia videoita ja valokuvia, sekä haastattelupätkiä ja tyyliteltyjä dramatisointeja hyödyntävä kuva edustaa materiaalin rajoissa sangen hyvää videotasoa. Danny Elfmanin musiikilla tahditettu ääniraita toistaa puheen moitteitta ja tehostaa dokumentin ahdistavaa tunnelmaa paremminkin kuin olisi tarve.

Ääni

Runsaissa ekstroissa hyvä ohjaajan kommenttiraita, mielenkiintoinen sarja poisleikattuja haastatteluita (26 min.), sarja pidennettyjä haastatteluita (112 min.), traileri ja erinomaiset koosteet ohjaajan kyselytunnilta (11 min.), lehdistötilaisuudesta (32 min.) ja Berliner Zeitungin järjestämästä paneelikeskustelusta (45 min.). Näistä etenkin paneelikeskustelu osoittautuu myönteiseksi yllätykseksi tarjoten tiiviin analyyttisen kolmevarttisen aiheen tiimoilta. Ekstroja ei ole tekstitetty suomeksi. (IJ)

Ekstrat

18/04/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy