Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Isä Ted – kausi 1

Father Ted – Series 1 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1995Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 224005EAN: 6438044230154

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

G­rag­gyn saa­rel­la eris­tyk­sissä seu­ra­kun­ta­toi­min­taa yllä­pitävä Isä Ted apu­rei­neen on viih­dyttä­nyt eri­tyi­semmän huu­mo­rin ystä­viä yli val­ta­kun­nan­ra­jo­jen 1990-­lu­vun puo­livä­listä as­ti.

G­rag­gyn saa­rel­la eris­tyk­sissä seu­ra­kun­ta­toi­min­taa yllä­pitävä Isä Ted apu­rei­neen on viih­dyttä­nyt eri­tyi­semmän huu­mo­rin ystä­viä yli val­ta­kun­nan­ra­jo­jen 1990-lu­vun puo­livä­listä as­ti. Lä­hes fa­naat­ti­ses­ti sar­jaan suh­tau­tu­via on kerään­ty­nyt mo­nis­ta te­le­vi­sion­ku­lut­ta­jien ikä­ryh­mistä.
Ir­lan­ti­lai­sel­le syrjä­seu­dul­le vir­ka­vir­hei­den vuok­si sul­je­tut kir­kon­mie­het eivät pää­se vai­kut­ta­maan ka­to­li­seen maail­maan liial­ti, vähässä­kin on jo hal­lit­se­mis­ta. Kol­men pa­pin kom­muu­nia pyö­rittävä Isä Ted pyr­kii pitämään jon­kin­lais­ta mo­raa­lia yllä pe­rus­taen lo­pul­ta poik­keuk­set­ta val­hei­siin. Jär­ki pyö­rii päässä sar­jan ede­tessä vä­he­neväs­ti. Yk­sin­ker­tai­nen Isä Dou­gal hö­linöi­neen pi­laa Te­din juo­net jär­jestään. Al­ko­ho­li­soi­tu­nut Isä Jack kes­kit­tyy lä­hinnä mu­ri­naan ja äk­ki­pi­kai­siin ruu­miin­liik­kei­siin. Avus­ta­jan­sa, rou­va Doy­le, tar­joi­lee teetä vä­ki­sin ja kri­ti­soi her­ra­seu­raa vä­himmästä­kin.
Ä­lytön dia­lo­gi, kum­mal­li­set hah­mot, fan­ta­sia­no­mai­nen eris­tet­ty at­mosfää­ri. Poik­keuk­sel­lis­ta tv-ko­me­diaa vaa­ti­vat har­mit­te­le­vat jak­so­jen vä­hyyttä. Kuu­si jak­soa kah­del­le le­vyl­le jaet­tu­na.
09/07/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy