Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Risto Räppääjä ja Sevillan saituri

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 73 minuuttia
Julkaisija: Buena VistaKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: PCM
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 8717418461843

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämä on Ti­mo Koi­vu­sa­lon uran pa­ras elo­ku­va.

Tämä on Ti­mo Koi­vu­sa­lon uran pa­ras elo­ku­va. Ikävä vit­si on kuul­tu ehkä aiem­min, mut­ta se on tot­ta.
Ris­to Räppääjä on vai­kea tai­to­la­ji, sillä siitä pitävät lap­set, sitä in­hoa­vat nuo­ret, se jättää vä­lin­pitämättömäk­si ai­kui­set ja saa kes­ki-ikäi­set viih­tymään.
Es­ko Roi­ne pa­laa elo­ku­van pa­riin rik­kaa­na ex-oop­pe­ra­lau­la­ja­na, jo­ka päättää diag­noo­sin kuul­tuaan oh­ja­ta pe­rintönsä kau­kai­sel­le su­ku­lai­sel­leen. Edel­li­sessä osas­sa Ve­sa Vie­rik­ko pe­las­ti ko­ko elo­ku­van, mut­ta nyt RR ja Nel­li Nuu­de­lipää hoi­ta­vat hom­man jo ru­ti­noi­tu­nei­na lap­sinäyt­te­lijöinä.
Kum­me­li-vel­hon Heik­ki Sil­ven­noi­sen pie­ni roo­li van­ha­na Ris­to­na on luul­ta­vas­ti tyl­sin mie­hen kai­kis­ta roo­leis­ta. Hä­nen kar­man­sa kai on tämä: ly­hyt toi­mii, pitkä ei.
E­lo­ku­va­sar­jan yh­tey­dessä on muis­tet­ta­va yk­si vaa­ti­va ta­so: mu­siik­ki in­nos­taa ja on myös haus­kaa. Esa Nie­mi­nen lie­nee suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­maail­man aliar­vos­te­tuim­pia mes­ta­rei­ta. Jos ha­luaa tehdä suu­ril­le ni­mil­le is­kelmää, koh­ta­lo on tämä. Elo­ku­vis­sa näitä sä­vel­lyk­siä voi kui­ten­kin ihas­tel­la, sillä mu­si­kaa­li muut­tuu kie­lenkään­teessä hau­ko­tel­ta­vak­si. Näin ei käy. Ei tälläkään ker­taa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva toistaa asiaan kuuluvat pastellivärit tarkasti ja muutenkin kaikki on ammattimaisen näköistä. Ääniraita edustaa BD-tekniikan alkuhämäriä, sillä ainoastaan PCM ja DD5.1 ovat saatavilla, mutta hyvin soivat nekin. Ekstroissa 18 min. hahmoesittelyjä, 34 min. dokumentit, 5 min. musiikkivideoita ja peräti 35 sekuntia poistettuja kohtauksia. (PS)
21/08/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy