Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Hamlet

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1948Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: FutureFilmKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FutureFilm) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­na Sha­kes­pea­re vie­roit­taa mo­nen kat­so­jan kor­kea­kult­tuu­ri­sen nälän.

Sa­na Sha­kes­pea­re vie­roit­taa mo­nen kat­so­jan kor­kea­kult­tuu­ri­sen nälän. Kun näy­telmä­kir­jai­li­jan ni­men perään liittää sa­nan Ham­let, vie­rok­sun­ta nou­see kor­keim­mil­leen.
”Ol­la vai eikö ol­la” on yk­si kaik­kien ai­ko­jen tun­ne­tuim­pia kli­seitä. Siinä mää­rin, että ko­ko Ham­le­tin ta­ri­nan tun­te­vien määrä on hämmäs­tyttävän pie­ni. To­del­li­suu­des­sa­han Sha­kes­pea­re tai hä­nen haa­mu­kir­joit­ta­jan­sa te­ki ai­kan­sa gen­re­viih­dettä, gro­tes­ke­ja ta­ri­noi­ta raa­dol­li­sis­ta ih­mi­sistä jän­nittä­vien ta­pah­tu­vien ja kau­hu­ro­mant­tis­ten uh­kien edessä.
Lau­ren­ce Oli­vier on ka­no­ni­soi­tu sa­maan ta­paan, mut­ta jak­saa edel­leen ihas­tut­taa yli­ver­tai­sel­la läsnäo­lol­laan, mo­ni­muo­toi­sen ää­niar­se­naa­lin­sa ja sisäi­sen voi­man­sa an­sios­ta. Kos­kaan aiem­min tai myö­hem­minkään ei ku­kaan toi­nen ole voit­ta­nut par­haan pääo­san Os­ca­ria omas­sa oh­jauk­ses­saan.
Kai­ken yle­vyy­den rin­nal­la on haus­ka lisä huo­ma­ta Ham­me­rin gen­re-e­lo­ku­vis­ta tu­tut Pe­ter Cus­hing ja Ant­ho­ny Quay­le näyt­te­lemässä kul­tu­rel­le­ja roo­le­jaan.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva kärsii vain hienoisesti levottomuuksista. Selkeä ääniraita. Ekstroissa pääparin biografiat. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy