Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Kotiopettajattaren romaani

Jane Eyre 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 230 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.77
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 207481EAN: 6438044148657

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­si­vik­to­riaa­ni­sel­la ajal­la nais­ten kir­joit­ta­mat brit­tik­las­si­kot kestävät ih­meen hy­vin ai­kaa, kos­ka nii­den te­ma­tiik­ka tun­tuu pe­rin ajat­to­mal­ta: mie­hen ja nai­sen ro­mant­ti­sen suh­teen vai­keu­det, ta­sa-ar­vo ja ra­han sekä ase­man koh­tuu­ton val­ta.

E­si­vik­to­riaa­ni­sel­la ajal­la nais­ten kir­joit­ta­mat brit­tik­las­si­kot kestävät ih­meen hy­vin ai­kaa, kos­ka nii­den te­ma­tiik­ka tun­tuu pe­rin ajat­to­mal­ta: mie­hen ja nai­sen ro­mant­ti­sen suh­teen vai­keu­det, ta­sa-ar­vo ja ra­han sekä ase­man koh­tuu­ton val­ta. Char­lot­te Brontën Ko­tio­pet­ta­jat­ta­ren ro­maa­ni on ku­vat­tu useaan ot­tee­seen ja pe­rin hy­vin, jo­ten tun­tuu kum­mal­ta, että tv-sar­ja imai­see näin­kin vah­vas­ti mu­kaan­sa.
Kaik­ki ta­pah­tu­va on hy­vin muis­tis­sa, mut­ta tällä ker­taa Ja­ne Ey­ren hah­moon pu­reu­tu­va Ruth Wil­son osaa asian­sa. Tässä saat­taa ol­la sub­jek­tii­vis­ta ve­toa, sillä hä­nen it­senäi­sen nuo­ren nai­sen ha­bi­tuk­sen­sa muis­tut­taa hä­kel­lyttävällä ta­val­la vai­mos­ta­ni pik­ki­tyttönä otet­tua ku­va­sar­jaa. Pa­han­tuu­li­ses­sa ses­sios­sa suu kään­tyi alaspäin mut­rul­le juu­ri sa­mal­la lail­la kuin Wil­so­nil­la tv-sar­jan ai­ka­na. Kat­se on syvä, va­ka­va ja tum­ma.
Myös tytön uu­si isäntä Mr. Roc­hes­ter on­nis­tuu To­by Step­hen­siltä oi­keaop­pi­sen tus­kai­se­na. Näin­kin van­ha ta­ri­na ker­too siitä, et­tei pe­ru­sin­hi­mil­li­syy­den lai­na­lai­suu­det ole muut­tu­net vik­to­riaa­ni­ses­ta ajas­ta. Var­sin­kin juu­ri nyt mo­ni tietää, et­tei va­ral­li­suus juu­ri­kaan tuo mitään on­nea. Kaik­ki muu lie­nee tär­keämpää, kun­han vii­ni­kel­la­ri on vielä täynnä ja kir­jas­tos­ta löy­tyy kaik­ki nuo­ruu­des­sa tär­keät klas­si­kot. Ja sit­ten jo­tain muu­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Ikävä kyllä kuva on perin rakeinen ja kohinainen. Värit leviävät pahasti. Kyllä tämän silti katsoo, mutta hävyttömän huonosta BBC:n materiaalista on sarja koodattu. Tai sitten siinä on yksinkertaisesti epäonnistuttu. Selkeä ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
16/10/2008

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy