Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Jojo Rabbit

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2019Kesto: 108 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112752040

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kan­taaot­ta­va mus­tad­raa­ma kym­men­vuo­tiaas­ta Hit­ler Ju­gend -­po­jas­ta, jon­ka mie­li­ku­vi­tu­systävä on gruu­vi Adolf Hit­ler ja nyt ko­ti­ta­lon seinän sisästä löy­tyy äi­din pii­lot­te­le­ma juu­ta­lais­tyttö.

Kan­taaot­ta­va mus­tad­raa­ma kym­men­vuo­tiaas­ta Hit­ler Ju­gend -po­jas­ta, jon­ka mie­li­ku­vi­tu­systävä on gruu­vi Adolf Hit­ler (oh­jaa­ja it­se) ja nyt ko­ti­ta­lon seinän sisästä löy­tyy äi­din pii­lot­te­le­ma juu­ta­lais­tyttö.
Par­haan adap­taa­tion Os­ca­ril­la pal­kit­tu elo­ku­va nä­kee haus­kuu­den jul­muu­des­sa, mut­ta nau­ru­jen si­jaan vai­kut­taa kiin­nos­tu­neem­mal­ta ot­ta­maan kan­taa va­ka­viin asioi­hin ko­me­dian tuo­mal­la tur­val­li­sel­la alus­tal­la. Hä­kel­lyttävän terävä­kat­sei­nen ja kie­ro­pu­hei­nen elo­ku­va on syystä herättä­nyt huo­mio­ta. Nat­sien esittä­mi­nen koo­mi­si­na ja jo­pa osin sym­paat­ti­si­na hah­moi­na on ai­heel­li­ses­ti nos­tat­ta­nut silmä­kul­mia, mut­ta tässä fars­sil­la tun­tuu ole­van suu­rem­pi päämäärä kuin nau­rat­ta­mi­nen.
Ab­sur­dein­kin ha­vain­to voi­daan tässä heittää an­teek­si­pyy­te­lemättä ja täy­sin po­ke­ril­la — ja se höpsöin­kin heit­to tu­lee va­lu­rau­tai­sen ank­ku­rin kans­sa. Dia­lo­gi am­men­taa aja­tuk­sel­la 2. maail­man­so­dan ajan­ku­vas­ta, mie­li­ku­vi­tus­ka­ve­reis­ta ja jo­pa mie­li­val­tai­sen kär­si­myk­sen vai­ku­tuk­ses­ta psyyk­kee­seen. Kei­tos on ou­to, yllättävä ja alun to­tut­te­lun jäl­keen myös kieh­to­va tut­kiel­ma. Ko­ko­nai­suu­den pitäi­si ha­jo­ta sek­ka­sor­toi­sek­si aja­tus­ten ka­ko­fo­niak­si, mut­ta re­sep­tissä on niin pal­jon ge­la­tii­nia, että ka­pus­ta­kin säikähtää kuun­te­lua­sen­toon odot­ta­maan vii­meistä ka­neet­tia.
So­dan lo­pun lä­hes­tyessä pik­ku­po­jis­ta on kir­jai­mel­li­ses­ti tul­lut pa­pe­ri­so­ti­lai­ta, van­hem­mis­ta aa­vei­ta ja ar­jes­ta sa­tua, mut­ta sa­mal­la myös fa­na­tis­min rip­peet ovat ka­ris­seet pois ja pok­ku­roin­nin si­jaan kä­det ha­pa­roi­vat jo­ta­kin hä­viävän ai­toa elämästä, ystä­vyy­destä ja ken­ties myös sel­viy­ty­mi­sestä. Suu­ri yk­sittäi­nen ne­ron­lei­maus ehkä puut­tuu ta­ri­nas­ta, mut­ta sen si­jaan tässä on ki­ma­ra no­vel­li­mai­sia sat­tu­muk­sia, jot­ka tun­tu­vat us­kot­ta­vil­ta pos­ket­to­mas­ta alus­ta huo­li­mat­ta.
Mut­ta mik­si tämä on ka­ni? Mik­si kat­so­jan pitäi­si ol­la ka­ni? Las­keu­tuak­sem­me ka­nin ko­loon? Vai an­taak­sem­me elo­ku­van vetää ka­ni ha­tus­ta? Täy­tyy myöntää, että kaik­ki nons­top-sa­no­ma­lii­ken­ne ei vielä en­simmäi­sellä ker­ral­la is­kos­tu­nut ta­jun­taan, mut­ta elo­ku­van kun­niak­si täy­tyy las­kea, että sen voi­si jo­pa kat­soa uu­del­leen.
E­lo­ku­va pe­rus­tuu Ch­ris­ti­ne Leu­nen­sin kir­jaan "Ca­ging Skies".

Kuva

Hyvä kuva virittää periodinäyttämön uskottavan vähäeleisesti ja jäsentyneesti. Hienojakoinen rakeisuus ja mustemainen HDR-väritoisto viimeistelevät kuvan, joka on ilmeeltään mukavan moderni ja läsnäoleva rikkomatta kuitenkaan toisaalta aikakauden herättämiä odotuksia. Jälki on elegantin filmimäistä ja kiitettävän erottelevaa tavalla, joka häilyy jossakin hyvän 2K:n ja 4K:n välimaastossa. 2K:na masteroitu kuva on ehkä yhtä paljon velkaa 3.4K-juurilleen kuin rauhalliselle kuvastyylilleen tarkan kuvan luomisessa, mutta vaikutelma on yhtä kaikki hallittu ja huoliteltu.

Ääni

Tarkasti viritetty ääniraita pitää dialogin napakkana ja eleettömästi soljuvan musiikkiraidan puhtaana. Kokonaisuus on vähäeleinen, mutta tarkoituksenmukainen. Beatlesin saksaksi laulama ”I wanna hold your hand” asettaa näyttämön mainiosti tulevalle mehudietille.

Ekstrat

Tekstitetyissä ekstroissa ohjaajan lupsakka, mutta toisinaan hiljainen kommenttiraita, jolle myös osa näyttelijöistä osallistuu puhelimen yli. Asiaa tässä on vähän, mutta pokkaa sitä enemmän. Boksin HD-levyllä lisäksi poistettuja kohtauksia, making of, mokia ja kaksi traileria. (IJ)
01/06/2020

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy