Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Vihreä maili

The Green Mile 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1999Kesto: 189 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018022058

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

S­tep­hen Kin­gin ta­ri­naan poh­jaa­va hu­maa­ni ker­to­mus 1930-­lu­vun kuo­le­man­sel­liin saa­pu­vas­ta kors­tos­ta, jon­ka ke­vyt ote elämään vetää ma­ton kaik­kien van­ki­lan asuk­kai­den al­ta.

S­tep­hen Kin­gin ta­ri­naan poh­jaa­va hu­maa­ni ker­to­mus 1930-lu­vun kuo­le­man­sel­liin saa­pu­vas­ta kors­tos­ta (Mic­hael Clar­ke Dun­can), jon­ka ke­vyt ote elämään vetää ma­ton kaik­kien van­ki­lan asuk­kai­den al­ta. Yli­luon­nol­lis­ten ele­ment­tien kans­sa lem­peäs­ti flirt­tai­le­va ta­ri­na on en­nen kaik­kea ku­vaus in­hi­mil­lis­ten vas­toinkäy­mis­ten ja enak­ko­luu­lo­jen voit­ta­mi­ses­ta — mut­ta mitään ei tässä tar­vit­se al­le­vii­va­ta.
Kin­gin niin ikään kir­joit­ta­man "S­haws­hank Re­demp­tion":in si­sar­teok­sek­si hel­pos­ti miel­lettävä elo­ku­va säi­lyttää sa­man vä­kevän in­hi­mil­li­sen ot­teen elämän ajoit­tai­sen ru­muu­den koh­taa­mi­seen. Ta­ri­na on täy­sin oma ja ote pa­ri hyl­ly­ri­viä sa­tu­mai­sem­pi, mut­ta tun­nel­ma ja miljöö kuin sa­mas­ta puus­ta veis­tet­ty.
Roo­liin­sa kas­va­nut Mic­hael Clar­ke Dun­can on ta­ri­nan kes­kus­hah­mo, van­git­se­va kors­to, jo­ka lii­kut­taa enemmän lä­pikäy­miensä tun­ne­ti­lo­jen kaut­ta kuin ome­na­laa­ti­koil­la jat­ke­tul­la ha­bi­tuk­sel­laan. Ai­na lup­sak­ka Tom Hanks on yhtä lail­la mai­nio kiin­to­pis­te, jon­ka kaut­ta sa­tu maa­dot­tuu us­kot­ta­van ar­ki­ses­ti to­del­li­suu­teen. Myös muu ni­mekäs näyt­te­lijä­kaar­ti te­kee va­kaa­ta jäl­keä.

Kuva

Uuteen masteriin pohjaava upea 4K HDR -kuva on maalauksellisen kaunis, rikkaan värikylläinen ja eleettömän terävä. Periodikuva on hehkeä ja nyt aidon 4K-kuosin myötä jokaista kylttiä ja univormun punosta myöten vangitsevan kaunista katsottavaa.

Ääni

Häviötön ääniraita ei juuri kalpene kuvan rinnalla. Anti on samaan tapaan tasokas ja elävä kuin aiemmin.

Ekstrat

4K-levyn ekstroista löytyy mainio ohjaajan kommenttiraita, joka raottaa illuusion rakentamista elävästi ja aukoitta. Muutoin ekstrat on taltioitu boksin HD-levylle. Näissä ekstroissa poistettuja kohtauksia kommentein, haastatteluita mm. Stephen Kingistä ja elokuvan synnystä (103 min.), kaksi koekuvausta, käyttämätön teaseri, kooste teaserin synnystä (5 min.) ja traileri. (IJ)
25/02/2022

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy