Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Rush

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 122 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6416548574431

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Rush kii­la­si it­sensä sisä­kaut­ta au­tour­hei­lun klas­si­koi­den, Grand Prix’n ja Le Man­sin, jouk­koon.

Rush kii­la­si it­sensä sisä­kaut­ta au­tour­hei­lun klas­si­koi­den, Grand Prix’n (1966) ja Le Man­sin (1971), jouk­koon. Vuo­den 1976 F1 Grand Prix sisäl­si jo it­sessään kreik­ka­lai­sen draa­man kaa­ret. On­nek­si kä­si­kir­joit­ta­ja Pe­ter Mor­gan osa­si tal­tut­taa ni­kiu­lau­da­mai­seen ta­paan kun­nian­hi­mon­sa, kun lop­pu­tu­los sitä vaa­ti.
1970-lu­vul­la F1:ssä oli vielä me­noa ja len­toa, kun ny­kyään la­ji on suo­ras­taan tyl­syy­den hui­pen­tu­ma. On­nek­si pa­luut­ta en­ti­seen ei ole, sillä kus­ke­ja kuo­li jo­ka kau­den ai­ka­na usei­ta.
Ni­ki Lau­da ja Ja­mes Hunt aloit­ti­vat tee­ren­pe­linsä jo nuo­ri­na un­tu­vik­koi­na F3-sar­jas­sa. Ku­ten ai­na au­tour­hei­lus­sa mo­lem­mat tu­li­vat va­rak­kais­ta ko­deis­ta, mut­ta heidän ta­pauk­sis­sa pa­pat eivät mak­sa­neet las­ku­ja. Muu­ten mies oli­vat tois­ten­sa vas­ta­koh­tia. Hunt oli ko­mea play­boy ja eli sa­maan ta­paan kuin ai­kan­sa Fa­ces-yh­tye. Lau­da puo­les­taan ei aja­nut in­to­hi­mol­la, vaan kylmällä jär­jellä.
Juo­nenkään­teitä riit­ti tar­peek­si to­del­li­suu­des­ta, eikä niitä tar­vin­nut kek­siä. Mo­ni au­tour­hei­lua seu­raa­ma­ton­kin muis­taa Lau­dan ih­meel­li­sen pa­luun ra­dal­le he­ti, kun pa­lo­vam­mat an­toi­vat myötä. Ihan kaik­ki eivät kui­ten­kaan muis­ta, mil­lais­ta jän­ni­tettä ta­paus an­toi tais­te­lul­le maail­man­mes­ta­ruu­des­ta.
Pal­jon ar­voa on an­net­ta­va sil­le, että jul­ki­suut­ta kaih­ta­va Ni­ki Lau­da tun­si kä­si­kir­joit­ta­jan ja aut­toi tämän lisäk­si myös näyt­te­lijä Da­niel Brüh­liä neu­voil­laan. Ku­vaa­vaa on, että elo­ku­va ei suin­kaan ole mi­nuu­teis­taan huo­li­mat­ta yli­pitkä, vaan lop­pu­tu­lok­seen vai­kut­ta­nei­den lis­ta jat­kuu lop­pu­teks­teissä li­ki lo­put­to­miin.
Tästä vas­tak­kai­na­set­te­lus­ta on sit­ten luo­tu mu­ka­van suo­ra­vii­vais­ta ja toi­mi­vaa draa­maa. Roo­li­tus on­nis­tui nap­piin, mut­ta myös oh­jaa­ja Ron Howard osa­si välttää kli­seitä ai­na­kin ri­maa hi­poen. Sym­bo­liik­kaa käy­tetään tai­ten, kun nais­ten kans­sa kö­nyä­mistä rin­nas­te­taan moot­to­rin vent­tii­lien toi­min­taan, Hunt näprää her­mos­tues­saan zip­po-sytkä­riään ja mu­siik­ki muun ai­ka­lais­ma­te­riaa­lin ta­paan tu­kee tun­nel­maa. Tus­kin­pa yh­dys­val­ta­lai­se­na oh­jaa­ja Howard tie­si pal­jon­kaan for­mu­lois­ta saa­ti ai­kan­sa bän­deistä ku­ten Sla­de, Mud tai Thin Liz­zy.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Mukana oleva DVD-levy kalpenee rinnalla. Ekstroissa on 12 min. poistettuja kohtauksia ja 50 min. dokumentteja. (PS)
29/01/2014

Tekijät

Ohjaaja: Ron Howard
Pääosissa: Daniel Brühl Chris Hemsworth
Tarina: Peter Morgan
Kuvaus: Anthony Dod Mantle
Musiikki: Hans Zimmer
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy