Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Dogman

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2019Kesto: 102 minuuttia
Julkaisija: R&A2019 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Pie­nen rän­sis­ty­neen ita­lia­lai­sen ran­ta­kylän sydän on pysäh­ty­neessä ti­las­sa.

Pie­nen rän­sis­ty­neen ita­lia­lai­sen ran­ta­kylän sydän on pysäh­ty­neessä ti­las­sa. Muu­ta­man ka­dun var­teen kes­kit­tyvä elämä jää pe­lon var­joon. Kais­ta- ja ko­kaii­nipäi­nen ka­tu­tap­pe­li­ja Si­mo­ne hal­lin­noi mai­se­maa. Niinpä. Ty­pe­rys Ita­liaa joh­taa, oli mit­ta­kaa­va mikä ta­han­sa.
Mar­cel­lo ra­kas­taa koi­ria. Eläin­ten pa­ris­sa ruo­kaa ja hoi­vaa tar­joa­va osa­puo­li an­sait­see lo­pus­sa suo­sion­sa. Hauk­ku­vat ne­li­jal­kai­set an­ta­vat ih­mi­sel­leen reh­din pa­laut­teen. Tar­vit­taes­sa koi­rien käytöstä voi muo­ka­ta ket­tin­gein ja hä­kein.
Eläinlääkä­rin an­siot eivät vain ai­van Mar­cel­lol­le riitä. On työs­ken­neltävä myös ih­mis­ten pa­ris­sa. Ja siinä koh­das­sa on­gel­mat syn­tyvät. Lä­hi­pii­riä ei ni­mittäin voi täällä va­li­ta.
Si­mo­nen pil­lin tah­dis­sa tans­sah­te­le­va Mar­cel­lo muis­tut­taa mykän ajan ko­me­dian hil­jai­sia san­ka­rei­ta. Alis­tu­nut pie­ni mies nie­lee olo­suh­tei­den mu­ka­naan tuo­mat vas­toinkäy­mi­set ul­koi­ses­ti mu­ki­se­mat­ta. Vi­ha kas­vaa pitkään il­man nä­ky­viä sig­naa­le­ja. Pie­ni­muo­toi­suu­des­saan yli­ver­tai­nen tul­kin­ta jättää kat­so­jal­le enemmän va­raa nä­ke­myk­sil­le. Lä­hi­ku­va­rin­nas­tuk­set Mar­cel­lon ja koi­rien kas­vois­ta tuo­vat uu­den sy­vyy­den.
Go­mor­ra-e­lo­ku­vas­ta mai­nee­seen pon­nah­ta­nut oh­jaa­ja Mat­teo Gar­ro­ne jat­kaa synkkää ko­ti­maa­ti­li­tystänsä on­nis­tu­nein pai­no­tuk­sin. Ti­lan­ne on si­joi­tet­ta­vis­sa isom­piin­kin ke­hyk­siin.
Y­liah­dis­ta­van ih­mis- ja kan­sal­lis­ku­vauk­sen seas­ta pil­kistää hi­tu­nen ko­miik­kaa. Dog­man on jem­man­nut mus­tu­neen huu­mo­rin­sa yllä­tyk­sel­li­siin ti­lan­tei­siin.
E­lo­ku­va sai ko­ti­mai­sen en­sie­si­tyk­sensä 2019 Rak­kaut­ta ja Anar­kiaa -fes­ti­vaa­lin oh­jel­mis­tos­sa. (VA)
23/09/2019

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy