Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Armstrong Lie

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 124 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
  EAN: 5051162327172

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tour de Fran­cen mo­nin­ker­tai­nen voit­ta­ja ja syövän jo uran­sa al­kuai­koi­na selättä­nyt Lan­ce Armst­rong vai­kut­taa luon­tai­sel­ta huip­pu-ur­hei­li­jal­ta: kun ta­voi­te on ase­tet­tu ei yri­tystä kan­na­ta jättää puo­li­tie­hen.

Tour de Fran­cen mo­nin­ker­tai­nen voit­ta­ja ja syövän jo uran­sa al­kuai­koi­na selättä­nyt Lan­ce Armst­rong vai­kut­taa luon­tai­sel­ta huip­pu-ur­hei­li­jal­ta: kun ta­voi­te on ase­tet­tu ei yri­tystä kan­na­ta jättää puo­li­tie­hen. Tämä tar­koit­taa ar­mo­ton­ta omis­tau­tu­mis­ta ja 100% pa­nos­tus­ta har­joit­te­luun, va­rus­tei­siin ja do­pin­giin.
Aiem­min mm. Wi­ki­leak­siä ja En­ro­nin skan­daa­lia kä­si­tel­lyt pitkän lin­jan do­ku­men­taa­rik­ko Alex Gib­ney on jäl­leen mies oi­keas­sa pai­kas­sa. Armst­ron­gin co­me­bac­kis­ta ker­to­va­na do­ku­ment­ti­na al­ka­nut mat­ka vaih­toi vaih­det­ta kun täh­ti kes­ken ku­vaus­ten myön­si kaik­ki syytök­set Op­ra­hin haas­tat­te­lus­sa vuon­na 2013. Vuo­sia kestä­neen ja mil­joo­nia tuot­ta­neen tuh­ki­mo­ta­ri­nan poh­ja ti­pah­ti pois, mut­ta tyy­pil­li­sen nou­su ja tu­ho -re­tos­te­lun si­jaan ker­ron­ta pu­reu­tuu mah­dot­to­mak­si kas­va­nee­seen val­hee­seen ja sen ja­ka­nee­seen kil­pa­pyöräi­lijöi­den vel­jes­kun­taan.
Tämä ei tyy­dy do­ku­men­tik­si yh­destä do­pin­gis­ta ve­toa­pua saa­nees­ta ur­hei­li­jas­ta, vaan pyr­kii hah­mot­ta­maan ko­ko pa­let­tia do­pin­gin laa­ja­mit­tai­sen käytön ympä­rillä. Mitään eri­tyi­sen yllättävää ei nähdä, mut­ta ote on poik­keuk­sel­li­sen in­tii­mi ja do­pin­gin kis­sa ja hii­ri -leik­kiä ava­taan mie­len­kiin­toi­ses­ti. Armst­ron­gin vah­van osal­lis­tu­mi­sen an­sios­ta — ja ehkä myös do­ku­men­tin alun­pe­rin toi­sen­lai­ses­ta ima­gos­ta joh­tuen — Gib­ney pää­see haas­tat­te­le­maan kat­ta­vas­ti ystä­viä, vi­ha­mie­hiä, kil­pa­kump­pa­nei­ta ja sa­la­lii­tos­sa mu­ka­na ol­lei­ta taus­ta­vai­kut­ta­jia. Pitkästä kes­tos­taan huo­li­mat­ta ky­seessä on kou­kut­ta­va do­ku­ment­ti, jo­ka dua­lis­ti­sen syn­typ­ro­ses­sin­sa an­sios­ta tun­tuu pu­reu­tu­van ai­hee­seen poik­keuk­sel­li­sen vah­vas­ti.
Tour de Fran­cen taas par­hail­laan sot­kies­sa ympä­ri Eu­roop­paa on do­ku­ment­ti pe­rin ajan­koh­tai­nen. Sa­no­taan, et­tei am­mat­tiur­hei­li­ja näe ter­vettä päivää, mut­ta on sää­li jos jo­kai­sen aloit­te­le­van­kin ur­hei­li­jan täy­tyy alis­taa ter­vey­tensä do­pin­gin ar­moil­le kos­ka re­hel­li­sin kei­noin ei voi la­jis­sa me­nes­tyä. Sinällään lie­nee jok­seen­kin yh­den­te­kevää koet­te­le­vat­ko ur­hei­li­jat puh­tain jau­hoin ih­mi­sen suo­ri­tus­ky­vyn ra­jo­ja vai on­ko ta­voit­tee­na jon­kin­lai­nen yli-in­hi­mil­li­nen viih­des­pek­taak­ke­li do­pin­gin avul­la, mut­ta nuo­rem­mil­le an­ne­tun esi­ku­van ja ur­hei­li­jan oman ter­vey­den kan­nal­ta jäl­kimmäi­nen ei vai­ku­ta kestävältä rat­kai­sul­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Uusista haastattelupätkistä ja osittain arkistomateriaalista koostetun dokumentin kuvanlaatu vaihtelee ymmärrettävästi lähteen mukaan. Parhaimmillaan jälki on loistavan läsnäolevaa ja heikoimmillaankin miellyttävää. Puhdas ääniraita. Ekstroissa erinomainen ohjaajan kommenttiraita, poistettuja kohtauksia, traileri ja hyvä tekijöiden kyselytunti Toronton elokuvajuhlilta (mukana ohjaaja, tuottaja Frank Marshall, Betsy Andreu, Jonathan Vaughters ja Bill Strickland, 40 min.). (IJ)
13/07/2014

Tekijät

Ohjaaja: Alex Gibney
Pääosissa: Lance Armstrong
Tarina: Alex Gibney
Kuvaus: Maryse Alberti
Musiikki: David Kahne

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy