Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
HD-DVD

World Trade Center - 2-disc Commemorative Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: HD-DVD
 
Vuosi: 2006Kesto: 128 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1 Plus
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051367100631

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ne­lo­nen esit­ti World Tra­de Cen­te­rin las­kiais­sun­nun­tain elo­ku­va­naan, jo­ten oli pai­kal­laan ver­ra­ta kor­keaa re­so­luu­tio­ta te­le­vi­sion huo­nom­min erot­te­le­vaan il­mai­suun.

Ne­lo­nen esit­ti World Tra­de Cen­te­rin las­kiais­sun­nun­tain elo­ku­va­naan, jo­ten oli pai­kal­laan ver­ra­ta kor­keaa re­so­luu­tio­ta te­le­vi­sion huo­nom­min erot­te­le­vaan il­mai­suun. Tätähän ei tai­da saa­da­kaan kuin jo tais­ton hä­vin­neessä HD-DVD –­for­maa­tis­sa, jos pa­ras­ta ku­vaa ja ääntä kai­paa.
Las­kiais­sun­nun­tain Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa krii­tik­ko an­toi elo­ku­val­le vain kak­si täh­teä, kun kan­nen elo­ku­va­leh­ti Em­pi­re ja pop­leh­ti Un­cut puo­les­taan neljä. Ku­ka on oi­keas­sa?
Tai­taa mennä mo­lem­pien ar­vioi­den vä­liin. En­sik­si­kin on mil­tei mah­do­ton­ta tehdä ta­sa­pai­noi­nen elo­ku­va mo­der­nin me­dian ai­ka­kau­den kaik­kein sykäh­dyttä­vimmästä yk­sittäi­sestä ta­pah­tu­mas­ta, ei ai­na­kaan vii­den vuo­den ku­lut­tua tra­ge­dias­ta. To­del­li­nen tun­ne­la­taus on niin voi­ma­kas, että elo­ku­va tun­tuu vääjäämättä val­jul­ta. Ta­val­laan to­del­li­suus vie toi­seen po­tens­siin sen, kun yri­tetään elo­ku­va­ta poik­keuk­sel­li­sen vah­va ro­maa­ni.
O­li­ver Sto­nen päätöstä ol­la näyttämättä yhtään uh­ria osoit­taa kun­nioi­tus­ta omai­sia koh­taan, mut­ta se joh­taa vääjäämättä draa­man vä­hyy­teen. Kun oh­jaa­ja toi­mii kan­sal­li­se­na te­ra­peut­ti­na, tu­los on tässä: kli­seistä sen­ti­men­taa­li­suut­ta hah­mo­jen kaut­ta, jot­ka eivät juu­ri­kaan eh­di herättää sym­pa­tiaa. Po­lii­sit ja pa­lo­mie­het te­kivät hui­keaa työtä, jon­ka mer­ki­tys ei kui­ten­kaan vä­li­ty oi­kein. Tämä on Oli­ver Sto­nen ural­la puo­li­nai­nen hu­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Tarkka, lämminvärinen kuva toimii sekä maan pinnalla että alla. Yllättävän paljon haloilmiötä ikkunakaihtimissa. Televisioversiossa ääriviivat kuitenkin piirtyvät perin pehmeästi, eivätkä värit luo lämpöä HD-versioon verrattaessa. Ääniraita kaipaisi lisää dynamiikkaa. Kahdella levyllä. Ekstroissa kaksi kommenttiraitaa, 17 min. poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein, tv-mainoksia, traileri, kuvagalleria ja 112 min. dokumentteja. Lisäksi yksi dkumenteista juuttuu 37 min. kohdalla. Brittilevy. Ei tekstitystä suomeksi. Sinänsä tällainen tuhti paketti toimii paljon paremmin kuin teatterissa tai televisiossa esitetty pelkkä elokuva, sillä mukana on paljon taustoittavaa oheismateriaalia, haastatteluja ja ihmisten ääntä, johon on parempi samastua kuin pahvisiin näyttelijäsuorituksiin. (PS)
22/02/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy