Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Yhdeksäs portti

The Ninth Gate 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2000Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: Araba Films 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Araba Films) ellei toisin mainita.

Elokuva

Eu­roop­pa­lai­ses­sa mai­se­mas­sa haa­hui­le­va ame­rik­ka­lai­nen su­pertäh­ti, juo­nen mys­ti­set ta­pah­tu­mat, kar­ta­noi­den sa­la­seu­rat, ero­tiik­ka ja rii­tit tuo­vat mie­leen toi­sen ”­kir­jal­li­sen elo­ku­van”, Kub­ric­kin Eyes Wi­de Shu­tin.

Eu­roop­pa­lai­ses­sa mai­se­mas­sa haa­hui­le­va ame­rik­ka­lai­nen su­pertäh­ti, juo­nen mys­ti­set ta­pah­tu­mat, kar­ta­noi­den sa­la­seu­rat, ero­tiik­ka ja rii­tit tuo­vat mie­leen toi­sen ”­kir­jal­li­sen elo­ku­van”, Kub­ric­kin Eyes Wi­de Shu­tin.
Po­lans­kil­la on vain vii­den vuo­den ikäe­ro Kub­ric­kiin ja mo­lem­pien uril­ta löy­tyy mes­ta­ri­teok­sia. Mut­ta siinä missä Eyes Wi­de Shut oli sai­raan oh­jaa­jan mer­kittävä tes­ta­ment­ti, vielä voi­mis­saan ole­va Po­lans­ki osoit­taa se­nii­liy­den merk­kejä.
Yh­deksäs port­ti on ka­tast­ro­fi al­ku­teks­teistä al­kaen. Tai­ta­van ja muun­tau­tu­mis­ky­kyi­sen John­ny Dep­pin ret­keä van­ho­jen kir­jo­jen pa­riin ha­luai­si seu­ra­ta, mut­ta met­ri met­riltä mitättömämmäk­si pal­jas­tu­va juo­ni selättää vi­riävän kiin­nos­tuk­sen.
Fil­min lop­pu­rat­kai­sus­sa ei sit­ten enää ole jär­jen hi­ventä. Yh­deksän­nen por­tin lap­sel­lis­ta ku­vas­toa, köm­pelöitä di­gi­taa­li­te­hos­tei­ta ja oh­jaa­jan vai­mon le­vi­toin­tia ih­me­tel­lessä mel­kein unoh­tuu, että Po­lans­ki on jos­kus päästä­nyt kä­sistään sel­lai­set ai­kaa ja unoh­dus­ta uh­maa­vat hel­met kuin Veit­si ve­dessä, Um­pi­ku­ja, Vuok­ra­lai­nen ja Chi­na­town. (HB)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy