Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

American Beauty

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2000Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 2.28*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

En­ti­syys on kuin ruu­su, meil­le ovat jää­neet vain ni­met, ru­noi­li Um­ber­to Eco ai­koi­naan.

En­ti­syys on kuin ruu­su, meil­le ovat jää­neet vain ni­met, ru­noi­li Um­ber­to Eco ai­koi­naan. Vuo­den 2000 pa­ras elo­ku­va sai ni­menä ruu­su­la­jik­keel­ta, mut­ta on muis­ti­ku­va­na­kin täynnä jos ei tuok­sua niin muu­ta eloa. Ar­vos­te­lut ovat ol­leet kiittä­viä, mut­ta niistä on saa­nut hie­man yk­sioi­koi­sen ku­van lef­fan sa­no­mas­ta. Lop­pu­jen lo­puk­si ta­ri­nan pää­hen­kilö, tylsää per­he-elämää viettävä, sek­suaa­li­sis­sa frust­raa­tiois­saan pieh­ta­roi­va kes­ki-ikäi­nen mies (Ke­vin Spa­cey) me­nettää hen­kensä, mut­ta löytää lo­pul­ta jär­jen. Tämä jäi mo­nel­ta ker­to­mat­ta, sa­moin se, että kiin­teistövä­littäjä-vai­mo (An­net­te Be­ning) se vas­ta pi­hal­la oli­kin.
Tämä lef­fa on tar­koi­tet­tu toi­sel­le kier­rok­sel­le ek­sy­neil­le, jot­ka seu­rus­te­le­vat tyttä­riensä ikäis­ten nais­ten kans­sa. Mah­ta­va mu­sii­kin käyttö (T­he Who: "See­ker", Free: "All Right Now") tu­kee 1970-lu­vun nuor­ten ja 1990-lu­vun minä­minä-su­ku­pol­ven vä­listä ek­sis­ten­tia­lis­tis­ta ih­met­te­lyä. Ko­mis­saa­ri Erk­ki Lii­ka­nen­kin ke­hui Brys­se­lissä näh­neensä tämän.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni ovat hyvää keskitasoa. Jenkkijulkaisun mukana on myös DTS-ääniraita. Dialogipainotteisessa elokuvassa, sillä ei juuri saavutettu lisäetua. Ekstroista löytyvät dokumentti, ohjaajan ja käsikirjoittaja Alan Ballin kommenttiraita, storyboard-esittelyjä, kaksi traileria ja faktaruutuja. Jenkkilevyn käsikirjoitusnäytteitä sisältänyt DVD-ROM-osio puuttuu. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy