Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

We Were Soldiers

Olimme sotilaita 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2002Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: NetflicKuva:
2.35
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Muis­ti­ku­vaa is­keväm­pi so­ta­ku­vaus up­see­ris­ta, jo­ka saa na­kin tes­ta­ta teo­riaa he­li­kop­te­rien mah­dol­lis­ta­mas­ta uu­des­ta ul­jaam­mas­ta so­dankäyn­nistä Viet­na­mis­sa.

Muis­ti­ku­vaa is­keväm­pi so­ta­ku­vaus up­see­ris­ta (Mel Gib­son), jo­ka saa na­kin tes­ta­ta teo­riaa he­li­kop­te­rien mah­dol­lis­ta­mas­ta uu­des­ta ul­jaam­mas­ta so­dankäyn­nistä Viet­na­mis­sa. To­si­ta­ri­naan poh­jau­tu­va ker­to­mus kul­kee na­pa­kas­ti lä­pi har­joi­tus­ten ja tais­te­lu­kentäl­le eh­dit­tyään pu­dot­taa en­simmäi­sen to­si­pai­kan tul­len hur­jan tii­li­kuor­man niin so­ti­lai­den kuin kat­so­jan­kin nis­kaan.
E­lo­ku­va poh­jau­tuu evers­ti­luunt­nant­ti Hal Moo­ren ja so­ta­kir­jeen­vaih­ta­ja Jo­seph L. Gal­lowayn (Mel Gib­son ja Bar­ry Pep­per elo­ku­vas­sa) omis­ta ko­ke­muk­sis­taan kir­joit­ta­maan kir­jaan "We We­re Sol­diers On­ce...And Young" (1992). Kir­jas­sa ja elo­ku­vas­sa ku­va­tut ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat mar­ras­kuus­sa 1965 käy­tyyn la Dran­gin tais­te­luun, jos­sa Yh­dys­val­lat lä­het­ti 450 miestä il­ma­sil­lan yli tun­te­mat­to­man vi­hol­li­sen kimp­puun. Elo­ku­va ot­taa joi­ta­kin va­pauk­sia tais­te­lun vai­hei­den ku­vauk­ses­saan, mut­ta pääo­sin ky­se il­mei­ses­ti on ver­rat­tain to­den­mu­kai­ses­ta kat­sauk­ses­ta, jo­ka sai myös Moo­ren hyväk­synnän. Elo­ku­van fil­maat­ti­nen lop­pu­hui­pen­nus on il­mei­ses­ti juu­ri sitä, mut­ta tun­nel­ma tätä en­nen vai­kut­taa is­kevän us­kot­ta­val­ta.
Ko­mea ja aja­tuk­sel­la ra­ken­net­tu elo­ku­va pitää kurs­sin­sa iha­li­ta­van hy­vin, eivätkä draa­maa luo­vat su­van­not­kaan tun­nu ir­ral­li­sil­ta. Tu­ki­koh­dan ja rin­ta­man vä­lillä su­la­vas­ti liik­ku­va elo­ku­va on­nis­tuu vä­littämään ta­pah­tu­mien kaoot­ti­suu­den ha­joa­mat­ta it­se pa­la­sik­si, ja tuo­maan esiin yk­silöitä mas­sas­ta il­man että tämä tun­tuu liiak­si Hol­lywoo­dil­ta. Hyvä elo­ku­va, jo­ka on suot­ta jää­nyt mai­neek­kaam­pien Viet­nam-ku­vaus­ten var­jos­sa lä­hes huo­miot­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva ja ääni. Alkuperäinen kuvasuhde. (IJ)
02/07/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy