Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Jäätynyt mies

Iceman 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1984Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6415018631667

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Tut­ki­mus­ryhmä löytää mie­hen ikiai­kai­sen jään uu­me­nis­ta.

Tut­ki­mus­ryhmä löytää mie­hen ikiai­kai­sen jään uu­me­nis­ta. Jos mam­mut­ti voi­daan pa­kas­taa, niin mik­sei ih­mi­nen­kin? Jää­ty­nyt mies tun­tuu jo­ten­kin van­hen­tu­neel­ta (sic) ver­rat­tu­na te­koai­kaan­sa pa­ri­kym­mentä vuot­ta sit­ten, jos­ta muis­tan tämän ai­ka hy­vin.
Pa­len­to­lo­gi­nen fik­tio eli esi­his­to­rial­lis­ten ai­ko­jen ku­vaus on pin­nal­la ai­na säännöl­li­sin vä­lia­join. En­simmäi­nen buu­mi koet­tiin 1900-lu­vun alus­sa, kun edel­li­sinä vuo­si­kym­me­ninä teh­nei­den eri­kois­ten luu­ran­ko­jen sa­lat al­koi­vat aue­ta tie­de­mie­hil­le ja sel­vi­si, mil­lai­set hir­mu­lis­kot pi­tivät mil­joo­nia vuot­ta aiem­min maail­maa pih­deissään.
Myös ih­mi­se­lon aa­mun­koi kiin­nos­ti. Kir­jo­ja tu­li liu­ku­hih­nal­ta, ja myös ar­vos­te­tut kir­jai­li­jat Jack Lon­do­nis­ta (En­nen Aaat­mia, Be­fo­re Adam 1907) Art­hur Co­nan Doy­leen (Ka­don­nut maail­ma,T­he Lost World 1912) in­nos­tui­vat cro­mag­non-a­jois­ta. Ed­gar Ri­ce Bur­roughs in­nos­tui to­ki myös (Kau­hea Tar­zan, Tar­zan the Ter­rib­le 1922).
E­lo­ku­va­teol­li­suus on puo­les­taan ak­ti­voi­tu­nut ai­na sil­loin, kun tek­ni­nen ke­hi­tys on mah­dol­lis­ta­nut näyttävät esi­his­to­rial­li­set eläi­met. Yk­si täl­lai­nen huip­pu­het­ki koet­tiin 1993, kun Ste­ven Spiel­ber­gin Ju­ras­sic Park en­simmäistä ker­taa näyt­ti us­kot­ta­via di­no­sau­ruk­sia. Elo­ky­va pe­rus­tui Mic­hael Ch­rich­to­nin ro­maa­niin. Kir­jai­li­ja loi tie­tei­sai­heis­ta tril­le­reitä, ja Hol­lywood omak­sui kon­sep­tin no­peas­ti.
Ih­mi­sen al­kuhämärä al­koi kiin­nos­taa myös sik­si, kos­ka Jean-Jac­ques An­nau­din Tais­te­lu tu­les­ta (Quest For Fi­re, 1981) sai hyvän ar­vos­te­lu- ja yleisö­me­nes­tyk­sen. Jää­ty­nyt mies liit­tyy tähän aal­toon. Syväjää­dy­te­tyn nean­dert­ha­lin ih­mi­sen hen­kiin herättä­mi­nen on to­ki han­ka­la ai­he ku­va­ta. Tätä taus­taa vas­taan elo­ku­va on on­nis­tu­nut. Se ete­nee hy­vin hi­taas­ti, mitä voi toi­saal­ta pitää vir­kistävänä var­sin­kiin gen­re-e­lo­ku­viin pe­siy­ty­nei­den sa­la­ma­leik­kaus­ten ai­ka­na. Lop­pu­tu­los tun­tuu kui­ten­kin van­hen­tu­neel­ta ja draa­mal­taan yk­sin­ker­tai­ses­ti hi­das­tem­poi­sel­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääni. Ei ekstroja. (PS)
29/12/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy