Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Inside Out - mielen sopukoissa

Inside Out 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 1.7.8*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 8717418460938

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Voi­si ku­vi­tel­la, et­tei uu­sia ta­ri­noi­ta enää tehdä, vaan va­rioi­daan van­ho­ja.

Voi­si ku­vi­tel­la, et­tei uu­sia ta­ri­noi­ta enää tehdä, vaan va­rioi­daan van­ho­ja. Kreik­ka­lai­set ta­rut, Raa­mat­tu ja vii­meistään Sha­ke­pea­re tyh­jen­sivät pa­jat­son. Sik­si on­kin ai­na hen­keä ylentävää, kun jo­ku kek­sii jo­tain oma­peräistä. Ja sit­ten se jo­ku on Dis­ney. Tai oi­keas­taan Pi­xar.
Mie­len so­pu­kois­sa ku­vaa ni­mensä mu­kai­ses­ti, mitä 11-vuo­tiaan tytön, Ri­leyn, päässä ta­pah­tuu, kun per­he muut­taa Min­ne­so­tas­ta San Fran­cis­coon. Myl­ler­ryk­siä vä­li­tetään vii­den pää­tun­teen (i­lo, su­ru, vi­ha, pel­ko ja in­ho) vä­li­tyk­sellä.
Kat­soin elo­ku­van psy­kiat­rian am­mat­ti­lai­sen kans­sa, jo­ka ei en­nak­koa­se­tel­mas­ta tien­nyt etukä­teen mitään. Hän myön­si, et­tei oi­kein aluk­si ymmärtä­nyt, mistä on ky­sy­mys. Te­kijöi­den tai­toa ku­vaa se, että am­mat­ti­lai­nen pi­ti lo­pul­ta nä­kemästään.
Tämä jos jo­ku on tie­teen po­pu­la­ri­soin­tia: näennäi­nen fan­ta­sia pys­tyy ku­vaa­maan to­del­li­suut­ta.
Myös lap­set ovat ot­ta­neet tämän osak­sen­sa. Tut­ta­va ker­toi aiem­min pe­lan­neen­sa pää­hen­kilön ikäi­sen tyttä­rensä kans­sa ko­ri­pal­loa, ja “­syötöt” oli­vat men­neet sol­muun. Ai­dan vie­ressä mököttävä tyttö oli hui­kan­nut, että “­vi­ha” on nyt oh­jis­sa, mut­ta hel­littää koh­ta. Tämä on siis kai­ken lisäk­si it­sensä­hal­lin­nan ope­tus­fil­mi kai­ken ikäi­sil­le.
Sinänsä elo­ku­va ei ole eri­tyi­sen haus­ka, vaan pai­no­pis­te on elä­myk­sel­li­syy­dessä. Tätä kom­pen­soi­daan hy­vin­kin haus­kuut­ta­vil­la lop­pu­ku­vil­la.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Kannattaa valita alkuperäinen, englannin ääniraita. Suomi-dubbaus ei epäonnistu, mutta alkuperäisen tunnelma on uskottavampi ja aidompi. Ekstroihin on tallennettu 18 min. dokumentit, kommenttiraita sekä Pixar-lyhytelokuvat Lava (7 min.) ja Riley´s Fist Date (4 min.)(PS)
27/11/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy