Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

King Kong Production Diaries

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2005Kesto: 237 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 201363EAN: 5050582392517

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­ri­no­mai­nen kah­den le­vyn ko­koel­ma vi­deopäivä­kir­jo­ja King Kon­gin ku­vauk­sis­ta.

E­ri­no­mai­nen kah­den le­vyn ko­koel­ma vi­deopäivä­kir­jo­ja King Kon­gin ku­vauk­sis­ta. Alun­pe­rin verk­ko­si­vuil­le teh­dyt pa­ri­mi­nuut­ti­set vi­deopätkät kä­sit­te­levät lu­ke­mat­to­mia pie­niä käytännönlä­hei­siä yk­si­tyis­koh­tia ja sisä­pii­rin vit­sejä, joi­ta ei muu­ten välttämättä kuu­li­si edes oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­dal­la. Lä­hes päi­vittäin ku­va­tut pätkät an­ta­vat ko­ko­nai­suu­te­na ai­nut­laa­tui­sen, ja miel­lyttävän re­hel­li­se­no­loi­sen ku­van elo­ku­van ete­ne­mi­sestä, vaik­ka kä­sit­te­ly toi­saal­ta on­kin pin­ta­puo­lis­ta ja ai­he­va­lin­noil­taan jok­seen­kin sat­tu­man­va­rais­ta. Mo­net yleis­luon­toi­sem­mat ai­heet ovat kiin­nos­ta­via myös it­se elo­ku­van kon­teks­tin ul­ko­puo­lel­la, jos­kin sa­mas­ta syystä tar­jon­ta voi myös ajoit­tain tun­tua en­tuu­des­taan tu­tul­ta. Tämä ”­ku­vi­tet­tu kom­ment­ti­rai­ta” kat­taa elo­ku­van esi­tuo­tan­non ja ku­vauk­set, ja it­se elo­ku­van tup­la­le­vy-ver­sion mu­ka­na tu­le­vat vi­deopäivä­kir­jat jat­ka­vat jäl­ki­tuo­tan­to­vai­heis­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuvan laatu vastaa hyvätasoista behind the scenes –materiaalia ollen kauttaaltaan katsomiskelpoista ja hieman keskimääräistä levollisempaa. Ääniraita on niin ikään koruton, mutta toimiva. Kaikki aineisto on tekstitetty suomeksi kuten asiaan kuuluukin. Kaikki videot on järjestetty hienosti sekä kronologisesti että kuvauspaikan mukaan, ja joka tasolta löytyy esimerkillisesti ”toista kaikki” –toiminto. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy