Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
HD-DVD

Matrix

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: HD-DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 101263EAN: 7321944809362

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Mat­rix oli kuin luo­tu di­gi­taa­li­seen muo­toon.

Mat­rix oli kuin luo­tu di­gi­taa­li­seen muo­toon. Sen efek­ti­maail­ma ai­heut­ti suur­ta ko­hua jo en­nak­koon, täyt­ti elo­ku­va­sa­lit ja myi vi­deoi­ta vilk­kaas­ti ja ai­na­kin DVD:nä myyn­tiennä­tyk­seen ympä­ri maail­maa.
Suo­sio ei tul­lut tur­haan, vaik­ka HD-ver­sion näh­tyään on vai­ku­tus to­ki laan­tu­nut. Mut­ta kyllä tämän mie­lellään kat­soo edel­leen. Pa­ket­ti on ta­sa­pai­nos­sa, kä­si­kir­joi­tus te­hoaa kek­se­liäi­syy­dellään ja te­hos­teet tu­ke­vat ko­ko­nai­suut­ta.
E­lo­ku­va am­men­taa men­neestä ma­te­riaa­lis­ta ja yh­distää sen omak­si syn­tee­sik­seen, mm. osin keh­nois­ta­kin kei­no­to­del­li­suu­se­lo­ku­van edelläkä­vijöistä (T­ron, Lawn­mo­ver Man, St­ran­ge Days, Brains­torm), itä­mai­sis­ta kung­fu-e­lo­ku­vis­ta, Uu­des­ta tes­ta­men­tis­ta ja Lii­sas­ta Ih­me­maas­sa. Ai­na­kin vir­tuaa­li­maail­maa ku­vaa­vat esi­ku­van­sa Mat­rix peit­toaa men­nen tul­len. Elo­ku­val­li­ses­ti tätä voi kri­ti­soi­da siitä syystä, että mo­net kung­fu-e­lo­ku­vien har­ras­ta­jat pitävät ko­reog­ra­fiaa al­keel­li­se­na. Mat­ri­xin etu on kui­ten­kin siinä, et­tei edes elo­ku­van alus­sa tietämätön kat­so­ja pidä sei­nillä kä­ve­le­mistä tai kym­me­nien met­rien loik­kia ta­lo­jen ka­toil­la mah­dot­to­mi­na. Tyy­tyy vain ih­met­te­lemään ja odot­ta­maan tie­toa, mistä kaik­ki joh­tuu.
Juo­nel­li­ses­ti on­tuu eni­ten pää­hen­kilön no­pea alis­tu­mi­nen to­del­li­suu­del­le. Ku­ka us­koo näin no­peas­ti ko­ko ku­lu­neen elämänsä ol­leen vir­tuaa­li­har­haa tie­tojär­jes­telmässä? Myös vä­ki­val­lan oi­keu­tus puut­tuu. San­ka­rit tap­pa­vat kym­me­niä po­lii­se­ja eli ta­val­li­sia ih­mi­siä pitkät ta­kit hul­mu­ten. Aja­tus joh­taa äk­kiä to­del­li­suu­teen ja jenk­kien (ja Suo­men) kou­lu­mur­hiin.
Nyt­tem­min al­kaa tun­tua, että elo­ku­va mat­kii kaik­kein eni­ten Pla­to­nin luo­la­ver­taus­ta, jos­sa ih­mi­set elävät pi­mey­dessä näh­den vain tois­ten­sa var­jot.
E­fek­ti­puo­lel­la te­kijät luot­ta­vat in­no­vaa­tioon, jo­ka to­teu­te­taan koh­taus­ta kiertävällä ka­me­rajär­jes­telmällä. Myös hi­das­te­tuil­la luo­deil­la to­teu­te­tut koh­tauk­set ovat hie­no­ja. Mut­ta van­ho­ja­kaan kons­te­ja ei ole unoh­det­tu: vai­je­rei­ta tar­vi­taan, jot­ta hah­mot pää­sevät lei­ju­maan.

Kuva, ääni & ekstrat

HD:n kuva- ja äänimaailma on äärimmäisen korkeatasoinen. Vihreäsävyinen kuva piirtyy tarkasti, eivätkä suuret väripinnat kohise. Tekninen laatu häikäisee DVD-versioon verrattuna. Uusi ääniraita soi raikkaasti, iskevästi ja ilmavasti. Levyn ekstrat tyydyttävät varmaankin kaikki yksityiskohdista kiinnostuneiden toiveet. Mukana on elokuvan aikana pyöritettävä In-movie experience-toiminto, ohjaajien johdanto, neljä kommenttiraitaa, seitsemän lyhytdokumenttia, 41 kappaletta ja lähes kolme tuntia musiikkia, musiikkivideo ja tv- sekä radiomainoksia. (PS)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy