Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
HD-DVD

Matrix

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: HD-DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: Dolby TrueHD
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 101263EAN: 7321944809362

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mat­rix oli kuin luo­tu di­gi­taa­li­seen muo­toon.

Mat­rix oli kuin luo­tu di­gi­taa­li­seen muo­toon. Sen efek­ti­maail­ma ai­heut­ti suur­ta ko­hua jo en­nak­koon, täyt­ti elo­ku­va­sa­lit ja myi vi­deoi­ta vilk­kaas­ti ja ai­na­kin DVD:nä myyn­tiennä­tyk­seen ympä­ri maail­maa.
Suo­sio ei tul­lut tur­haan, vaik­ka HD-ver­sion näh­tyään on vai­ku­tus to­ki laan­tu­nut. Mut­ta kyllä tämän mie­lellään kat­soo edel­leen. Pa­ket­ti on ta­sa­pai­nos­sa, kä­si­kir­joi­tus te­hoaa kek­se­liäi­syy­dellään ja te­hos­teet tu­ke­vat ko­ko­nai­suut­ta.
E­lo­ku­va am­men­taa men­neestä ma­te­riaa­lis­ta ja yh­distää sen omak­si syn­tee­sik­seen, mm. osin keh­nois­ta­kin kei­no­to­del­li­suu­se­lo­ku­van edelläkä­vijöistä (T­ron, Lawn­mo­ver Man, St­ran­ge Days, Brains­torm), itä­mai­sis­ta kung­fu-e­lo­ku­vis­ta, Uu­des­ta tes­ta­men­tis­ta ja Lii­sas­ta Ih­me­maas­sa. Ai­na­kin vir­tuaa­li­maail­maa ku­vaa­vat esi­ku­van­sa Mat­rix peit­toaa men­nen tul­len. Elo­ku­val­li­ses­ti tätä voi kri­ti­soi­da siitä syystä, että mo­net kung­fu-e­lo­ku­vien har­ras­ta­jat pitävät ko­reog­ra­fiaa al­keel­li­se­na. Mat­ri­xin etu on kui­ten­kin siinä, et­tei edes elo­ku­van alus­sa tietämätön kat­so­ja pidä sei­nillä kä­ve­le­mistä tai kym­me­nien met­rien loik­kia ta­lo­jen ka­toil­la mah­dot­to­mi­na. Tyy­tyy vain ih­met­te­lemään ja odot­ta­maan tie­toa, mistä kaik­ki joh­tuu.
Juo­nel­li­ses­ti on­tuu eni­ten pää­hen­kilön no­pea alis­tu­mi­nen to­del­li­suu­del­le. Ku­ka us­koo näin no­peas­ti ko­ko ku­lu­neen elämänsä ol­leen vir­tuaa­li­har­haa tie­tojär­jes­telmässä? Myös vä­ki­val­lan oi­keu­tus puut­tuu. San­ka­rit tap­pa­vat kym­me­niä po­lii­se­ja eli ta­val­li­sia ih­mi­siä pitkät ta­kit hul­mu­ten. Aja­tus joh­taa äk­kiä to­del­li­suu­teen ja jenk­kien (ja Suo­men) kou­lu­mur­hiin.
Nyt­tem­min al­kaa tun­tua, että elo­ku­va mat­kii kaik­kein eni­ten Pla­to­nin luo­la­ver­taus­ta, jos­sa ih­mi­set elävät pi­mey­dessä näh­den vain tois­ten­sa var­jot.
E­fek­ti­puo­lel­la te­kijät luot­ta­vat in­no­vaa­tioon, jo­ka to­teu­te­taan koh­taus­ta kiertävällä ka­me­rajär­jes­telmällä. Myös hi­das­te­tuil­la luo­deil­la to­teu­te­tut koh­tauk­set ovat hie­no­ja. Mut­ta van­ho­ja­kaan kons­te­ja ei ole unoh­det­tu: vai­je­rei­ta tar­vi­taan, jot­ta hah­mot pää­sevät lei­ju­maan.

Kuva, ääni & ekstrat

HD:n kuva- ja äänimaailma on äärimmäisen korkeatasoinen. Vihreäsävyinen kuva piirtyy tarkasti, eivätkä suuret väripinnat kohise. Tekninen laatu häikäisee DVD-versioon verrattuna. Uusi ääniraita soi raikkaasti, iskevästi ja ilmavasti. Levyn ekstrat tyydyttävät varmaankin kaikki yksityiskohdista kiinnostuneiden toiveet. Mukana on elokuvan aikana pyöritettävä In-movie experience-toiminto, ohjaajien johdanto, neljä kommenttiraitaa, seitsemän lyhytdokumenttia, 41 kappaletta ja lähes kolme tuntia musiikkia, musiikkivideo ja tv- sekä radiomainoksia. (PS)

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy