Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Direct Contact

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2008Kesto: 87 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
Anamorfinen 1.86
Ääniraita: DTS HD
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 209169  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos Di­rect Con­tact oli­si teh­ty kul­tai­sel­la 1980-­lu­vul­la tiuk­ka­pi­poi­sen vi­deo­sen­suu­rin ai­kaan, jon­ka edus­kun­ta ar­mol­li­ses­sa vii­sau­des­saan päät­ti, se oli­si il­man muu­ta kult­tie­lo­ku­va.

Jos Di­rect Con­tact oli­si teh­ty kul­tai­sel­la 1980-lu­vul­la tiuk­ka­pi­poi­sen vi­deo­sen­suu­rin ai­kaan, jon­ka edus­kun­ta ar­mol­li­ses­sa vii­sau­des­saan päät­ti, se oli­si il­man muu­ta kult­tie­lo­ku­va. Voi vain ih­me­tellä, kuin­ka elo­ku­va on pääs­syt K16-mer­kinnän al­le, sillä tässä ai­na­kin luo­ti osuus ja te­kee ki­peää. Nyrk­ki ei to­sin ai­heu­ta nä­ky­viä vam­mo­ja, mikä on ame­rik­ka­lai­sen toi­min­tae­lo­ku­van pe­ri­syn­ti, jo­ka ei läh­de pe­semälläkään.
Ny­ky­mit­ta­puun­kin mu­kaan har­vi­nai­sen vä­ki­val­tai­nen elo­ku­va viehättää ai­na­kin jon­kin ver­ran van­ha­nai­kai­suu­ten­sa vuok­si, sillä me­ri­jal­kaväen ex-san­ka­ri (Dolph Lundg­ren) on to­ki ih­me­mies, mut­ta ei ai­van niin ih­meel­li­nen kuin hä­nen kol­le­gan­sa tup­paa­vat elo­ku­vis­sa ole­maan. Tämä ei tar­koi­ta tie­tenkään sitä, että tällä juu­ri rea­lis­min kans­sa oli­si te­ke­mistä.
Venäläi­sen van­ki­laan pas­si­tet­tu mies saa toi­mek­sian­non Mus­tan me­ren ran­nal­le, missä pi­detään ame­rik­ka­lais­nei­toa van­ki­na. Ri­ta­ri ryntää lin­naan, mut­ta kaik­ki ei ole­kaan niin selvää kuin toi­mek­sian­nois­sa en­nen. Ih­me kyllä, Lung­ren tun­tuu osaa­van näy­tellä jo­pa pa­rem­min kuin vas­tanäyt­te­lijänsä Gi­na May.
Di­rect Con­tact esittää Neu­vos­to­lii­ton pan­nas­ta va­pau­tu­nei­den val­tioi­den de­mok­ra­tian pe­rin al­keel­li­se­na, sillä so­ti­laat am­pu­vat si­vii­lejä suo­ras­taan sil­mittömäs­ti. Pelkäänpä vain, että ti­lan­ne saat­taa to­del­li­suu­des­sa ol­la vielä­kin pa­hem­pi.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Kuvan tarkkuudessa DVD vetää yllättävän hyvin vertoja BD:lle. Ääniraitakin tuntuu iskevämmältä, mutta samalla äänenpainolla jälkimmäisen DTS HD soi paljon pehmeämmin ja miellyttävämmin. Jos haluaa repiviä soundeja, ei DVD:n DTS ole huono vaihtoehto. Ei ekstroja. (PS)
08/05/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy