Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Red State

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
1080p 1.85*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
[18]
Kielletty alle 18-vuotiailta julkaisijan ilmoituksella. Tämä nimike on julkaistu ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta.
  EAN: 6416548558233

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Future Film) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Mitä ta­pah­tuu, kun kol­me tei­ni­nuor­ta ereh­tyy sek­sin hou­ku­tuk­siin so­men kaut­ta.

Mitä ta­pah­tuu, kun kol­me tei­ni­nuor­ta ereh­tyy sek­sin hou­ku­tuk­siin so­men kaut­ta. Pal­jon ja kaik­kea, mut­ta ei yhtään si­ten kuin on to­tut­tu.
Hy­vin har­va elo­ku­va pys­tyy Red Sta­ten ta­paan ve­toa­maan yhtä te­hok­kaas­ti kat­so­jan tun­tei­siin. Hy­vin poik­kea­va elo­ku­va on pe­lot­ta­va, haus­ka ja tie­dos­ta­va yhtä ai­kaa. Ke­vin Smith pilk­kaa kaik­kia: sek­si­kes­kei­syyttä, us­kon­nol­li­sia ää­ri­ryh­miä ja ter­ro­ris­min var­jol­la vaa­ral­li­sek­si muut­tu­nut­ta hal­lin­toa. Sa­mal­la saa­daa hyvä so­siaa­li­nen tut­kiel­ma ih­mis­ten käytök­sestä ää­rimmäi­sissä ti­lan­teis­sa. Kaik­kein pe­lot­ta­vin­ta on huo­ma­ta, kuin­ka eh­dot­to­mas­ti us­kon­nol­li­set kiih­koi­li­jat us­ko­vat ju­ma­lai­siin voi­miin.
Näin kriit­tistä näkö­kul­maa vi­haa­vat kaik­ki ää­rimmäi­sen ajat­te­lu­ta­van ih­mi­set. Elo­ku­va­nystävä puo­les­taan on iloi­nen, sillä tai­de-e­lo­ku­van ul­ko­puo­li­set toi­mi­jat ovat pys­ty­neet te­kemään draa­maa ja ko­me­diaa, jo­ka ei ole lai­sin­kaan en­nal­ta-ar­vat­ta­va.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva. Aidanputket värisevät aliasing-ilmiön kourissa. Ääniraita on ihmeen veltto, vaikka välillä ammutaan yhtä paljon kuin Heatissa. Jopa tuomiopäivän pasuunat jäävät vaisuiksi. Ekstroissa 43 min. dokumentit. (PS)
04/03/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy