Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

The Guns of Navarone - Collector's Edition

Navaronen tykit 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1961Kesto: 161/156 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: T-58759EAN: 5051162283379

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Na­va­ro­nen ty­kit on elo­ku­va­na hie­man van­hen­tu­nut, mut­ta se ve­toaa edel­leen eri­no­mais­ten näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten­sa an­sios­ta.

Na­va­ro­nen ty­kit on elo­ku­va­na hie­man van­hen­tu­nut, mut­ta se ve­toaa edel­leen eri­no­mais­ten näyt­te­lijä­suo­ri­tus­ten­sa an­sios­ta. Ei lie­ne mer­ki­tyk­setöntä, että bri­tit oli­vat pro­jek­tis­sa ak­tii­vi­sia. Da­vid Ni­ven ja Ant­ho­ny Quay­le kai­ken lisäk­si oli­vat jou­tu­neet tämän tyyp­pi­siin vas­tui­siin käytännössä­kin toi­sen maail­man­so­dan ai­ka­na. Quay­le ei ole tain­nut ural­laan juu­ri huo­no­ja si­vuo­sia tehdäkään.
His­to­rial­lis­ten to­si­seik­ko­jen kans­sa ol­laan tie­tys­ti re­tu­perällä, mut­ta spek­taak­ke­li­ta­sol­la pitäi­si ai­na­kin ka­lus­ton ol­la kun­nos­sa. Sak­sa­lais­jou­kot eivät ni­mittäin aje­le Ti­ger- tai Pant­her-tan­keil­la, vaan liit­tou­tu­nei­den ka­lus­tol­la. Stu­kat sentään löy­tyivät tai sit­ten len­to­ko­nei­den sii­piä muu­tet­tiin oi­keaop­pi­seen kul­maan. Kir­jai­li­ja Alis­tair Mac­lea­nia tämä on var­maan tympäis­syt. So­dan jäl­keen sak­sa­lais­ta ka­lus­toa oli vielä jon­kin ai­kaa käytössä muun muas­sa Es­pan­jas­sa, mut­ta tähän ai­kaan niistä ol­tiin luo­vut­tu, mut­ta keräi­lijät eivät vielä ymmärtä­neet res­tau­roi­da so­ta­ka­lus­toa elo­ku­va­teol­li­suu­den käyttöön.
Ny­kyään tu­lee bon­gail­tua myös san­ka­rei­den käyttä­miä kel­lo­ja, sillä so­ti­las­kel­lot ovat nous­seet ar­vos­te­tuk­si keräi­ly­koh­teek­si. Gre­go­ry Pec­killä näyttää ole­van kau­nis Gruen ran­tees­saan.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni olivat jo DVD:llä keskitasoa, joten BD tietysti merkitsee edistystä. Samalla se kuitenkin paljastaa kiusallisesti nykykatsannossa kömpelöt tehosteet ja matte-kuvat. Ääniraita soi aiempaa selkeämmin. Levylle on tallennettu myös pitkä väliaikaversio. Ekstroissa on kaksi kommenttiraitaa, 6 min, prologi Dimitri Tiomkinin musiikilla ja ilman kertojanääntä, 2 min. tuottaja Carl Foremanin seurassa, interaktiivinen toiminto ja 127 min. dokumentit. (PS)
22/04/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy