Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

X-Men: Days of Future Past

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 132 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
MVC 3D 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112714536

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ryhmä X:n seik­kai­lut siir­tyvät pait­si kol­man­teen ulot­tu­vuu­teen en­simmäi­sen ai­don 3D-­ver­sion myötä myös neljän­teen ulot­tu­vuu­teen ai­ka­mat­kai­lun va­raan ra­ken­tu­van ta­ri­nan myötä.

Ryhmä X:n seik­kai­lut siir­tyvät pait­si kol­man­teen ulot­tu­vuu­teen en­simmäi­sen ai­don 3D-ver­sion myötä myös neljän­teen ulot­tu­vuu­teen ai­ka­mat­kai­lun va­raan ra­ken­tu­van ta­ri­nan myötä. An­keas­sa lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa ase­teol­li­suu­den ke­hittämät tap­pa­ja­ro­bo­tit jah­taa­vat mu­tant­te­ja maail­man ympä­ri, jo­ten van­ho­jen vi­hol­lis­ten on täy­ty­nyt yh­distää voi­man­sa yh­tei­sen hyvän ni­missä. Ai­ka pa­ran­taa haa­vat, jo­ten tu­le­vai­suu­des­sa pro­fes­so­ri Xa­vier ja Mag­ne­to ovat ystä­viä, mut­ta nyt ai­ka­ji­pon vuok­si Wol­ve­ri­nen täy­tyy kor­ja­ta heidän vä­linsä pi­ka­vauh­tia myös vuon­na 1973.
Ma­keal­ta hu­vi­puis­toa­je­lul­ta mais­tu­va seik­kai­lu lin­koaa hy­vin yh­teen toi­min­taa ja draa­ma. Su­van­to­ja ei mat­kan var­rel­le on­nek­si mah­du, mut­ta sil­ti hah­mo­jen vä­lil­le syn­tyy mu­ka­vas­ti jän­nit­teitä ja eloa — ol­koon­kin, että näitä ei juu­ri eh­ditä rat­koa ta­pah­tu­mien tuok­sin­nas­sa. Sa­maan ai­kaan efek­ti­sir­kus on mie­li­ku­vi­tuk­se­kas­ta ja näyttävää, mut­ta myös ko­he­rent­tia ja hal­lit­tua. Myös suh­tau­tu­mi­nen ai­ka­mat­kai­luun on vir­kistävän suo­ra­vii­vais­ta ja on­gel­ma­ton­ta.
Ko­li­kon kääntö­puo­le­na on, että pir­telö mais­tuu hätäi­sen mo­nio­sai­sel­ta se­koi­tuk­sel­ta, jol­la ei juu­ri ole pai­noar­voa. Mo­net elo­ku­van ai­nek­set tun­tu­vat tu­tuil­ta muis­ta sci­fi-e­lo­ku­vis­ta, mut­ta näi­den yh­dis­telmä on on­nek­si ener­gi­nen ja viih­dyttävä. Elo­ku­van suu­rin yllä­tys on sen lop­pu­rat­kai­su, jo­ka tun­tuu nol­laa­van mo­nia aiem­pien elo­ku­vien ta­pah­tu­mia. Aiem­pien elo­ku­vien al­ta mat­toa kis­ko­van lop­pu­rat­kai­sun voi­si nähdä jo­pa ko­ko sar­jan päätök­senä, mut­ta sar­ja­ku­vien maail­mas­sa asioi­hin ei tar­vin­ne suh­tau­tua näin mus­ta­val­koi­ses­ti.

Kuva

Komea audiovisuaalinen kuosi tarjoilee makeaa mahantäydeltä, mutta pitää kuitenkin kokonaisuuden kohtuuden rajoissa ja siten ähkyn poissa. Taidolla tyylitelty kuva piirtää kolkon tulevaisuuden miljöön ja hehkeän viattoman vuoden 1973 yhtä rikkaasti ja vaakuttavasti. Myös ääniraita on tehtäviensä tasalla ja täyttää äänikentän scifi-aiheen antamien lupausten mukaisesti.

Ääni

Elokuvan 3D-kuva on aito, ja sellaisena moitteettoman vakuuttava esitys. Tilakuvaltaan komeinta anti on Matrix- tai Max Payne -elokuvat mieleen tuova kohtaus Pentagonilla, jossa syvyysvaikutelmalla päästään tosissaan herkuttelemaan kaikkien hidastetusti lentävien esineiden myötä. 3D-efekti on läsnä hyvin koko elokuvan läpi, mutta harvemmin vetää huomiota itseensä.

Ekstrat

Elokuvan 3D-versio on ekstraton, mutta samasta paketista löytyy myös ekstroilla armoitettu 2D-versio omalla levyllään. Ekstroissa poistettuja kohtauksia ohjaajan kommentein (6 min.), pois jääneen keittiökohtauksen kuvauksista (6 min.), mokia (6 min.), neljä koosteetta (yht. 43 min.), kuvagalleria ja kolme traileria. Levy tukee myös Second Screen App -toiminnallisuutta. (IJ)
22/10/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy