Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

United 93

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2006Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
VC-1 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 202843EAN: 5050582837957

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Kuvat

Elokuva

Jo­kai­nen vii­me vuo­si­na lentä­nyt on ih­met­tel­lyt il­mei­sen ä­lyttö­miä tur­va­tar­kas­tuk­sia ja -määräyk­siä, jois­ta puo­let tun­tuu ole­van vain näennäi­sen tur­val­li­suu­den­tun­teen luo­mis­ta.

Jo­kai­nen vii­me vuo­si­na lentä­nyt on ih­met­tel­lyt il­mei­sen ä­lyttö­miä tur­va­tar­kas­tuk­sia ja -määräyk­siä, jois­ta puo­let tun­tuu ole­van vain näennäi­sen tur­val­li­suu­den­tun­teen luo­mis­ta. Tässä ku­va­tut Syys­kuun 11. päivän ta­pah­tu­mat ovat se­li­tys tur­va­toi­mil­le.
E­lo­ku­va seu­raa ta­pah­tu­mia len­non­joh­to­kes­kuk­sis­sa ympä­ri maa­ta ja en­nen kaik­kea Uni­ted Air­li­ne­sin len­nol­la 93, jo­ka oli lo­pul­ta ai­noa ter­ro­ris­tien kaap­paa­mis­ta neljästä ko­nees­ta, jo­ka ei saa­vut­ta­nut koh­det­taan.
Tämän elo­ku­van nä­ke­mi­nen joh­taa väistämättä kah­teen aja­tuk­seen: 1) kaik­ki mitä tur­val­li­suu­den eteen voi­daan tehdä on hyvä tehdä, ja sen vuok­si voi hy­vin kär­siä pie­nestä epä­mu­ka­vuu­des­ta ja 2) vi­ra­no­mai­set oli­vat ai­van hu­kas­sa ta­pah­tu­mien käyn­nis­tyessä, eikä pa­hin epäon­nis­tu­mi­nen ol­lut por­til­la vaan krii­sin­hal­lin­nas­sa. Neljä len­toa, yk­si toi­sen­sa jäl­keen al­koi käyttäy­tyä epäi­lyttäväs­ti, mut­ta vielä WTC:n lie­keh­tiessä­kin vi­ra­no­mai­set ih­met­te­livät mitä tehdä kuin pre­si­dent­ti Bush las­ten­tar­has­sa is­tues­saan. Vir­he oli myös lentä­jien päätös ava­ta mat­kus­ta­mon ovi sen jäl­keen kun heitä oli va­roi­tet­tu poik­keuk­sel­li­ses­ta kaap­pauk­sen mah­dol­li­suu­des­ta.
Oh­jaa­ja Paul Greeng­rass ku­vaa dra­maat­ti­sia ta­pah­tu­mia Bour­ne-e­lo­ku­vis­ta tu­tul­la in­ten­si­tee­tillä ja rea­lis­mil­la, il­man san­ka­rien tai mur­ha­mies­ten yletöntä al­le­vii­vaus­ta. Raas­ta­via ta­pah­tu­mia kä­si­tellään vai­kut­ta­vas­ti ja tah­dik­kaas­ti, vail­la pie­nintäkään eksp­loi­taa­tion ma­kua. Yhtä ai­kaa hui­kea ja hur­ja elo­ku­va herättää kun­nioi­tus­ta yk­silöi­den roh­keut­ta koh­taan, pet­ty­mystä te­hot­to­maan by­rok­ra­tiaan, pa­hen­nus­ta syyttö­miin koh­dis­tu­via vä­ki­val­lan­te­ko­ja koh­taan ja kii­tol­li­suut­ta siitä et­tei it­se ole jou­tu­nut ko­ke­maan tälläistä. Oli­ver Sto­nen odot­ta­mat­to­man lat­tean WTC:n ja ai­hees­ta teh­ty­jen lu­ke­mat­to­mien sen­ti­men­taa­lis­ten tv-e­lo­ku­vien rin­nal­la tämä on ehkä se ai­noa oi­kea elo­ku­va. Kak­si tun­tia vas­taa suu­rin­piir­tein ta­pah­tu­mien to­del­lis­ta kes­toa, mut­ta tun­tuu tässä vain puo­lel­ta siitä. Lii­kut­ta­va elo­ku­va­ko­ke­mus, jol­le voi an­taa vii­si täh­teä il­man että se oli­si mikään mo­raa­li­nen vel­vol­li­suus.

Kuva & ääni

Realismiin pyrkivä elokuva näyttää ja kuulostaa oikealta elämältä. Tyylittelemätön ja kikkailuihin sortumaton kuva on jäsentynyt, puhdas ja vakaa. Kuvan rakeisuus on nähtävissä, eikä jälki ole erityisen terävää, mutta sävy on tapahtumille juuri oikea. Hillityllä musiikkiraidalla tehostettu ääniraita hoitaa upeasti tehtävänsä tunnelman tulkkina.

Ekstrat

Ekstroissa hyvä analyyttinen ohjaajan kommenttiraita, joka referoi tapahtumia liikaa eikä kerro riittävästi taustatyöstä, mutta myös valaisee joitakin tehtyjä valintoja hyvin. Yllättävä tieto on sekin että iso osa lennonjohdon rooleista on miehitetty oikeasti paikalla olleilla henkilöillä. Ekstrojen vahvimmasta annista vastaavat kuitenkin kaksi hämmästyttävän pureutuvaa ja tuoretta dokumenttia päivän tapahtumista sotilas- ja siviililennonjohtojen näkökulmasta (48 min.) ja uhreista näiden perheiden kautta (48 min.). Lisäksi mukana on kooste lennon muistomerkistä (9 min.), faktaruutuja uhreista ja WTC:n tapahtumista tehdyn dokumenttielokuvan mainos (2 min.). (IJ)
26/10/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy