Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Trade - tervetuloa Amerikkaan

Trade 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2007Kesto: 114 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 206787EAN: 6420201172179

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ru­jo ja us­kot­ta­va ta­ri­na ala­maail­man pyö­rittämästä ja ali-ih­mis­ten elättämästä ih­mis­kau­pas­ta, jo­ka sa­la­kul­jet­taa vuo­sit­tain ar­viol­ta yli mil­joo­na las­ta ja nais­ta pois ko­deis­taan sek­sior­jik­si ympä­ri maail­maa.

Ru­jo ja us­kot­ta­va ta­ri­na ala­maail­man pyö­rittämästä ja ali-ih­mis­ten elättämästä ih­mis­kau­pas­ta, jo­ka sa­la­kul­jet­taa vuo­sit­tain ar­viol­ta yli mil­joo­na las­ta ja nais­ta pois ko­deis­taan sek­sior­jik­si ympä­ri maail­maa. Elo­ku­va välttää vii­saas­ti kaik­kein graa­fi­sim­man il­mai­sun, mut­ta ky­ke­nee siitä huo­li­mat­ta pysäyttämään pus­kut­rak­to­rin lail­la ku­va­tes­saan sys­te­maat­ti­sek­si lii­ke­toi­min­nak­si muo­tou­tu­nut­ta riis­toa. Eten­kin in­ter­ne­tin käyttö kes­kei­senä kaup­pa­paik­ka­na tuo­daan esiin hätkäh­dyttävällä ta­val­la.
Ta­pah­tu­mia seu­ra­taan kid­nap­pat­tua 13-vuo­tias­ta si­sar­taan epä­toi­voi­ses­ti jäl­jittävän mek­si­ko­lai­sen tei­ni­po­jan kaut­ta. Po­jan tie vie pai­kal­lis­ten kon­nien perässä Me­xi­co Ci­tystä ra­jan yli Yh­dys­val­toi­hin, missä tämä on­nek­seen törmää asial­le sym­paat­ti­seen yk­si­tyi­set­sivään (us­kot­ta­van ala­vi­rit­tei­sen suo­ri­tuk­sen te­kevä Ke­vin Kli­ne).
A­joit­tai­sis­ta Hol­lywood-het­kistä, epäo­len­nai­sis­ta yk­sin­ker­tais­tuk­sis­ta ja lievästä lop­pu­ha­pa­roin­nis­ta huo­li­mat­ta elo­ku­va on­nis­tuu ole­maan sekä häi­rit­sevä että kos­ket­ta­va. Näitä omi­nai­suuk­sia on elo­ku­vis­sa har­voin on­nis­tut­tu yh­distämään, ja vielä har­vem­min sa­maan jouk­koon on mah­tu­nut myös hiot­tu au­dio­vi­suaa­li­nen to­teu­tus. Nyt kaik­ki ele­men­tit lok­sah­ta­vat pai­koil­leen, ja vieläpä In­die-e­lo­ku­vas­sa. On to­ki mah­dol­lis­ta, että elo­ku­van in­noit­ta­nees­ta New York Ti­me­sin tut­ki­van jour­na­lis­min ar­tik­ke­lis­ta oli­si riittä­nyt rah­kei­ta vielä to­den­mu­kai­sem­paan­kin ku­vauk­seen, mut­ta se ei tee tästä elo­ku­vas­ta millään ta­voin epäon­nis­tu­nut­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä, tarkka ja voimakkaan kontrastikaaksi säädetty kuva. Kohina on havaittavaa, mutta on vielä hyvällä tahdolla laitettavissa dokumentaarisuuden nimiin. Myös lievää värinää esiintyy. Äänitaita toimii asiallisen välittömästi, ja paikoin myös musiikiltaan elävästi. Ekstraton. (IJ)
29/10/2008
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy