Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Conan barbaari – 2 Disc Special Edition

Conan the Barbarian – 2 Disc Special Edition 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1981Kesto: 125 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: DTS
Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 90113EAN: 6438044150858

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Co­nan bar­baa­ri on sword and scor­ce­ry -­gen­ren pa­ras elo­ku­va jo uu­sin­ta­jul­kai­su­jen suu­ren määrän to­dis­ta­ma­na.

Co­nan bar­baa­ri on sword and scor­ce­ry -gen­ren pa­ras elo­ku­va jo uu­sin­ta­jul­kai­su­jen suu­ren määrän to­dis­ta­ma­na. Terävä­piir­to­le­vyä odo­tel­les­sa myös kah­den le­vyn eri­kois­jul­kai­su pys­tyy tar­joa­maan hie­man pa­rem­paa an­tia li­ki lo­put­to­mal­ta tun­tu­vas­sa tuo­tan­toau­to­ma­tii­kas­sa.
Weird Ta­les –­lu­ke­mis­tos­sa 1930-lu­vul­la seik­kail­lut Ro­bert E. Howar­din Co­nan si­joit­tui häm­mentäväs­ti ih­mi­sen esi­his­to­riaan, jo­ka kir­jai­li­ja Mic­hael Moor­coc­kin mu­kaan sisäl­si ih­mis­kun­nan his­to­riaan 3000 vuo­den ai­ka­na sisältä­viä ta­pah­tu­mia, kult­tuu­ria ja po­li­tiik­kaa. Ct­hul­hu-my­to­lo­gias­taan tun­net­tu kol­le­ga H.P. Lo­vec­raft va­roit­ti syystä Howar­dia, et­tei tämän tu­le käyttää tun­net­tu­ja ni­miä ja luo­da niistä anak­ro­nis­me­ja. Howard vähät vä­lit­ti, ja tämä osal­taan lisää hy­per­bo­rea­lai­sen my­to­lo­gian viehä­tystä. Mu­ka­na on vai­kut­tei­ta esi­his­to­rias­ta egyp­tiläi­seen, art­hu­ri­lai­ses­ta per­sia­lai­seen ja hun­nien sekä mon­go­lien kult­tuu­riin. Ku­vaa­vaa on, että vain osa vai­kut­teis­ta edus­taa puh­das­ta his­to­riaa. Howar­dil­le myös myy­tit ja sa­dut oli­vat osa to­de­li­suut­ta.
Mut­ta vas­ta Hol­lywoo­din kä­sissä tästä kai­kes­ta tu­li yh­teistä po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin tie­toi­suut­ta siinä missä Tar­zan tai Teräs­mies. Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ger pyy­si oh­jaa­ja Mi­lius­ta opas­ta­maan amatöö­rinäyt­te­lijää kuin ope­tet­tua koi­raa. Tyy­li toi­mi niin hy­vin,. että Darth Va­de­rin ää­nenä tu­tuk­si tul­lut hie­no luon­nenäyt­te­lijä Ja­mes Earl Jo­nes pyy­si it­sel­leen sa­maa koh­te­lua. Oli­ko näin lo­pul­ta to­del­li­suu­des­sa on epä­var­maa, mut­ta kaik­ki tyyn­ni Jo­nes te­ki yh­den muis­tet­ta­vim­mis­ta roo­leis­taan lem­peä­kat­sei­se­na vel­ho­hal­lit­si­ja­na Thul­sa Doo­mi­na.

Kuva & ääni

Uusi SE-versio tarjoaa aavistuksen tarkemman ja erottelukykyisemmän kuvanlaadun verrattuna vuosien takaiseen yhden levyn SE-laitokseen. Varsinkin ongelmallisimmat, pimeässä ja luonnonvalossa toteutetut kohtaukset näyttävät aiempaa kohinattomammilta ja rakeisuuskin on vähentynyt. Nyt mukana on muhkea DTS-raita, mutta sen luoma ero ei ole desibelejä lukuunottamatta kovin suuri.

Ekstrat

Ektsrat ovat valtaosaltaan vanhoja tuttuja, mutta Conan – the Rise of a Fantasy Legend (22 min.) on uusi dokumentti, jossa pääasiassa sarjakuvantekijät kommentoivat ilmiötä. Nyt nähdään muös aiemmin kaivatuiksi jääneitä Frank Frazettan kuvituksia ja Weird Tales –lehden kansia. Myös Howardia kuvataan persoonana aiempaa tarkemmin. Muita ekstroja: ohjaajan ja Schwarzeneggerin kommenttiraita, tehostevertailu, jo aiemmin nähty poistettu kohtaus, jossa Milius pitää liskogrilliä ja trailerisikermä. 53 –minuutin dokumentista selviää, että ohjaajiksi kaavailtiin mm. Ridley Scottia ja Alan Parkeria. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy