Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Unforgiven

Armoton 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1992Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: 98008EAN: 7340112739836

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

C­lint Eas­twoo­din me­nes­ty­nyt ja ar­vos­tet­tu wes­tern saat­te­lee län­ne­ne­lo­ku­van gen­renä hy­vin an­sait­tuun le­poon.

C­lint Eas­twoo­din me­nes­ty­nyt ja ar­vos­tet­tu (4 Os­ca­ria ja lu­kui­sia mui­ta pal­kin­to­ja) wes­tern saat­te­lee län­ne­ne­lo­ku­van gen­renä hy­vin an­sait­tuun le­poon. Eas­twoo­din omil­le op­pi-i­sil­leen, spa­get­tiwes­ter­nien kuo­le­mat­to­mal­le isäl­le Ser­gio Leo­nel­le ja mm. Dir­ty Har­ryn oh­jan­neel­le Don Sie­ge­lil­le, omis­ta­man elo­ku­van kes­kei­simmät roo­lit on mie­hi­tet­ty ko­vil­la ni­millä: Clint Eas­twood, Ge­ne Hack­man ja Mor­gan Free­man.
Eas­twood on vai­mon­sa me­nettä­nyt per­heel­li­nen mies, jon­ka ruu­din­kat­kui­ses­ta men­nei­syy­destä löy­tyy en­nemmän kuol­lei­ta mie­hiä, nai­sia ja lap­sia kuin san­ka­ri tah­toi­si muis­taa. Vuo­sien hil­jai­se­lon jäl­keen mies ajau­tuu vielä elä­kepäi­villään mu­kaan hank­kee­seen, jon­ka päämääränä on kos­taa ilo­tyttöjä viil­lel­leil­le far­ma­reil­le ve­ri­ses­ti ja nos­taa näistä lu­vat­tu tu­han­nen dol­la­rin palk­kio.
Eas­twood os­ti elo­ku­van kä­si­kir­joi­tuk­sen oi­keu­det it­sel­leen jo vuo­sia sit­ten, mut­ta ha­lu­si omien sa­no­jen­sa mu­kaan odot­taa kun­nes oli mie­lestään kyl­lin van­ha pääo­saan. Odo­tus kan­nat­ti, sillä lop­pu­tu­lok­se­na oli ä­lykäs ja sym­paat­ti­nen län­nen­lo­ru, jos­sa aseet pu­hu­vat vas­ta ih­mis­ten jäl­keen.

Kuva, ääni & ekstrat

Uuteen 4K-masteriin pohjautuva kuva toistaa oletettavasti kaiken mitä alkuperäisellä tummasävyisellä filmillä on tarjota. Valoisissa ulkokuvissa anti on mairittelevaa sekä yksityiskohtien erottelukyvyn että luonnollisen maanläheisen väritoiston osalta. Tummat otokset sitä vastoin pysyvät verrattain tukkoisina, mutta myös nämä toistuvat vakaasti. Filmirae näkyy, mutta ei häiritse. Otos siellä täällä väläyttää jopa 4K:n aatelistasolle oikeuttavaa toistoa, erityisesti kasvojen uurteissa, mutta valtaosin jälki muistuttaa taidonnäytettä uskollisen naturalistisen uudelleenmasteroinnin saralla, ei viiltävintä tuoretta 4K HDR -kuvaa. Hienolle elokuvalle tämä on kuitenkin kunnioittava uusi kuosi, jolla on myös Eastwoodin hyväksyntä.
Rauhallinen ääniraita soljuu tyylillä eteenpäin tapahtumien taustalla, eikä sen enempää dialogista kuin väistämättömistä pyssytappeluistakaan puutu iskua.
Ekstroissa elokuvahistorioitsija ja Eastwood elämänkerran kirjoittaja Richard Schickelin jaaritteleva kommenttiraita (myös 4K-levyllä). HD-version levyllä lisäksi mainio Schickelin kirjoittama ja ohjaama kooste miehen urasta dokumentin "Eastwood on Eastwood" (69 min.) muodossa, hyvä retrospektiivinen haastattelukooste (22 min.), tätä täydentävä making of (24 min.), kooste Eastwoodista tähtenä (16 min.), vanhan Maverick-sarjan jakso "Duel at Sundown" (49 min.) ja traileri. Ekstrat ovat osin päällekkäisiä, mutta ajatuksella koottuja.
Boksista löytyy myös ilmeisesti samasta uudesta 4K-masterista tehty HD-versio omalla levyllään. HD versio jää hitusen tylpemmäksi kuin 4K-versio, joten ero on nähtävissä, mutta se ei ole keskimäärin suuren suuri. (IJ)
04/08/2017

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy