Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Schindlerin lista

Schindler’s List 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1993Kesto: 195 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 1.85
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5053083163372

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jos kol­mi­tun­ti­nen elo­ku­va pitää ot­tees­saan lä­hes hen­gi­tystä pidättäen on siinä jo­ta­kin ai­van eri­tyis­laa­tuis­ta.

Jos kol­mi­tun­ti­nen elo­ku­va pitää ot­tees­saan lä­hes hen­gi­tystä pidättäen on siinä jo­ta­kin ai­van eri­tyis­laa­tuis­ta. Ste­ven Spiel­ber­gin ho­lo­kaus­ti­ku­vauk­sel­ta ei ehkä mie­hen aiem­pien sa­tue­lo­ku­vien va­los­sa odo­tet­tu suu­ria, mut­ta lop­pu­tu­los ei voi­si ol­la ai­kui­sem­pi tai ta­sa­pai­no­sem­pi tul­kin­ta to­si­ta­ri­nas­ta. Seit­semän Os­car-pal­kin­toa tu­li­vat ai­van oi­keaan osoit­tee­seen.
E­lo­ku­va ker­too sak­sa­lai­sen lii­ke­mie­hen Os­kar Sc­hind­le­rin (Liam Nee­son) ta­ri­nan, jo­ka vie mie­hen su­la­van selkä­ran­gat­to­mas­ta ka­pi­ta­lis­tis­ta hu­maa­nik­si nat­si­mie­li­val­lan vas­tus­ta­jak­si kieh­to­van us­kot­ta­vin el­kein. Ralph Fien­ne­sin lä­hes elävänä kuol­lee­na tul­kit­se­ma psy­ko­paat­ti­nat­si on tähän mai­nio vas­ta­poo­li.
Ih­mis­ten jär­jettömästä kär­si­myk­sestä ja jär­jes­telmäl­li­sestä tu­hoa­mi­ses­ta ker­to­vaa elo­ku­vaa on vai­kea luon­neh­tia ele­gan­tik­si, mut­ta Spiel­ber­gin ote ta­ri­nan vai­hei­den ja hah­mo­jen kaa­ren ku­vauk­ses­sa on vir­heetön. Siinä missä poi­ka­mai­set MSII-so­tae­lo­ku­vat kes­kit­tyvät pys­sy­leik­kie­hin ja unoh­ta­vat kai­ken kär­si­myk­sen ja missä toi­saal­ta vähäi­semmät ho­lo­kaus­tia ku­vaa­vat elo­ku­vat uh­kaa­vat al­le­vii­va­ta kai­ken saip­puak­si on­nis­tuu Spiel­berg hä­kel­lyttävällä ta­val­la. Elo­ku­vas­sa Sc­hind­le­rin maail­man­kat­so­mus te­kee täyskäännök­sen, elämä pil­kah­te­lee kai­ken kär­si­myk­sen­kin kes­kellä yllättäväs­ti ja vii­mei­nen sa­no­ma on kan­nus­ta­va tie­to siitä, että mah­dot­to­mal­ta tun­tu­via­kin voi­mia voi uh­ma­ta. Kai­ken tämän so­vit­ta­mi­nen yh­teen elo­ku­vaan il­man säröjä ei ole ai­van yk­sin­ker­tai­nen temp­pu.
O­maa ho­lo­kaus­te­lo­ku­vaan­sa sa­moi­hin ai­koi­hin val­mis­tel­leen Stan­ley Kub­ric­kin ker­ro­taan to­den­neen et­tei Sc­hind­le­rin lis­ta ker­ro ho­lo­kaus­tis­ta vaan on­nis­tu­mi­ses­ta: 600 ih­mi­sen sel­viä­mi­sestä sa­maan ai­kaan kun 6 mil­joo­naa muu­ta me­net­ti hen­kensä. Kieltämättä tältä aja­tuk­sel­ta on vai­kea vält­tyä elo­ku­vaa kat­soes­sa — eri­tyi­ses­ti koh­tauk­ses­sa, jos­sa Sc­hind­ler ju­nai­lee nais­työläi­siään ta­kai­sin Au­switc­his­ta suos­tu­mat­ta vaih­to­kaup­paan. Tus­kin ku­kaan oli­si kui­ten­kaan yk­sin voi­nut tehdä enempää, eikä kai­ken ker­to­mi­nen ole mah­dol­lis­ta edes kol­men tun­nin elo­ku­vas­sa.

Kuva

Komea kuva on aina näyttänyt viiltävän terävältä ja nyt aitona 4K-kuvana on paikoin hätkähdyttävän valokuvamaista ja erottelevaa. Moni otos jää toki referenssitasosta, mutta jälki on kauttaaltaan vakaata ja dynamiikaltaan näyttävää.

Ääni

Hillitty ääniraita ei juuri ääriään koettele, mutta dramatiikka iskee voimalla ja hiljaisuutta tehokkaasti käyttäen.

Ekstrat

Peräti kolmen levyn boksi (UHD ja kaksi HD-levyä) sisältää tuhdin kattauksen ekstroja. 4K-levy on tuttuun tapaan ekstraton, mutta elokuvan HD-versio ja kolmas lisukkeille pyhitetty levy tarjoavat taustatiedoiksi uuden 25-vuotis haastattelukoosteen Tribecan elokuvajuhlilta (40 min.), koosteen holokaustin selviytyjistä (77 min.) ja listan lyhyempiä koosteita rauhansanomasta ja Schindlerin työn jatkajista. (IJ)
05/02/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy