Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Third Person

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 137 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162333975

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Kou­kut­ta­van omapäi­nen juo­ni­nip­pu ku­too löyhäs­ti yh­teen kol­me hy­vin eri­lais­ta ta­ri­naa, jot­ka si­joit­tu­vat eri puo­lil­le maail­maa.

Kou­kut­ta­van omapäi­nen juo­ni­nip­pu ku­too löyhäs­ti yh­teen kol­me hy­vin eri­lais­ta ta­ri­naa, jot­ka si­joit­tu­vat eri puo­lil­le maail­maa. Liam Nee­son on Pa­rii­siin lin­noit­tau­tu­nut hii­pu­va kir­jai­li­ja ja Oli­via Wil­de tämän kiu­soit­te­le­va muu­sa. Ad­rien Bro­dy on hämärä lii­ke­mies, jo­ka lyöttäy­tyy roo­ma­lai­sen kau­not­ta­ren (Mo­ran Atias) mu­kaan ris­kee­ra­ten kai­ken. Mi­la Ku­nis on tiu­koil­le ve­det­ty newyor­ki­lai­nen äi­ti, jo­ka riu­tuu rik­kaan ex-mie­hensä (Ja­mes Fran­co) viemän poi­kan­sa perään.
Oh­jaa­jakä­si­kir­joit­ta­ja Hag­gi­sin ku­to­ma ar­voi­tus on vas­tus­ta­mat­to­man kou­kut­ta­va seit­ti, jos­sa ta­ri­noi­den vä­li­set yh­tey­det hii­pivät ruu­dul­le odot­ta­mat­to­mal­la ta­val­la. Mah­dot­to­man kau­nis ja vir­heettömän slii­pat­tu ta­ri­na pitää kat­so­jan jat­ku­vas­ti var­pail­laan ja poh­ti­mas­sa hah­mo­jen mo­tii­ve­ja ja yh­teyk­siä. Saa­vu­tus on kun­nioi­tet­ta­va kypsään ikään eh­ti­neessä ris­teä­vien ta­ri­noi­den gen­ressä, jos­sa Hag­gis­sillä it­sellään­kin on jo yk­si he­vo­nen en­tuu­des­taan "C­rash":in joh­dos­ta.
E­lo­ku­van sa­lai­suus, jo­ta ei tällä ker­taa voi ol­la kom­men­toi­mat­ta, on, että ta­ri­na ker­too en­nen kaik­kea kir­joi­tusp­ro­ses­sis­ta. Hag­gis käyt­ti ta­ri­nan luo­mi­seen pa­ri vuot­ta tiuk­kaa työtä, ja tämä elo­ku­va mais­tuu yhtä ai­kaa tuon työn har­ki­tul­ta lop­pu­tu­lok­sel­ta ja jon­kin­lai­sel­ta elä­myk­sel­li­seltä me­ta­ta­son päivä­kir­jal­ta. Ta­ri­nan lan­gat ni­vou­tu­vat yh­teen ja ka­toa­vat, jul­mat kään­teet avau­tu­vat ja vaih­toeh­to­ja ko­kei­le­vis­sa va­lin­nois­sa on hie­nos­ti het­kessä elä­mi­sen ma­kua. En­nen kaik­kea tämä mais­tuu kah­den tun­nin vie­rai­lul­ta kir­jai­li­jan pään sisäl­le tämän työstäessä ta­ri­naan­sa. Pääa­sia kui­ten­kin on, että elo­ku­va mais­tuu.
T­rip­pi on hie­no, hah­mot kieh­to­via ja ta­ri­nat kiin­nos­ta­via, mut­ta ko­hee­sio jää lo­pul­ta jok­seen­kin pelkän ki­kan ta­sol­le. Tämä on kuin ai­kuis­ten luuk­ku­kir­ja, jos­sa kaik­ki luu­kut ovat kie­ros­ti yh­tey­dessä.

Kuva, ääni & ekstrat

Dario Marianellin musiikkiraita on kauniin soljuva. Terävä ja kylläisen lämminsäyinen kuva tekee kunniaa kosmopoliittiisen avaralle ja tekstuurikkaalle miljöölle. Ekstroissa lupsakan tietopitoinen kommenttiraita (mukana ohjaaja, näyttelijä/tuottaja Moran Atias, kuvaussuunnittelija Laurence Bennett, leikkaaja Jo Francis ja tuottaja Michael Nozik), mainio ohjaajan haastattelu (33 min.), making of (10 min.) ja traileri. (IJ)
31/03/2015

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy