Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Iso kiltti jätti

The BFG 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Roald Dah­lin mer­ki­tys nuo­ri­son kir­jal­li­suus­har­ras­tuk­sen al­ku­tai­pa­leil­le on mer­kittävä.

Roald Dah­lin mer­ki­tys nuo­ri­son kir­jal­li­suus­har­ras­tuk­sen al­ku­tai­pa­leil­le on mer­kittävä. Jo vuo­si­kym­me­nien ajan ovat teok­set löytä­neet uu­den lu­ki­ja­kun­nan, van­hem­pien esi­tel­lessä Dah­lin mie­li­ku­vi­tuk­sen tuo­tok­sia seu­raa­vil­le su­ku­pol­vil­le. Yhtä­lail­la mo­ni­puo­li­sen tuo­tan­non fil­ma­ti­soin­nit pul­pah­te­le­vat esiin muu­ta­man vuo­den vä­lein, nos­taen edes­men­neen kir­jai­li­jan jäl­leen lap­sen­mie­li­sen kan­san huu­lil­le.
Soh­vi (Ru­by Barn­hill) ha­vait­see ik­ku­nas­taan yön hämä­rissä hiip­pai­le­van jät­tiläi­sen. Soh­vin tar­kat ais­ti­muk­set eivät jää jät­tiläi­seltäkään huo­maa­mat­ta. Näkö­ha­vain­non ja­ka­mi­nen saat­tai­si ol­la koh­ta­lo­kas­ta, näinpä Jät­ti (Mark Ry­lan­ce) nap­paa Soh­vin mu­kaan­sa Jät­tiläis­ten maa­han. Pik­ku­lik­ka saa tu­tus­tua jät­tiläis­ten vä­li­seen kans­sakäy­mi­seen ai­tio­pai­kal­ta, lap­sen roo­li ai­kuis­ten maail­mas­sa.
Oh­jaa­ja Ste­ven Spiel­ber­gin ta­pa ra­ken­taa ki­vin­ta­lon­kor­kuis­ta, yl­tiö­sen­ti­men­taa­lis­ta draa­maa toi­mii epä­rea­lis­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa. Las­te­ne­lo­ku­va­miljöön suo­ma pe­li­ti­la, ra­jat­to­mat mah­dol­li­suu­det so­pi­vat Spiel­ber­gil­le, jol­le to­sielämän ra­jat ovat ai­van liian ka­peat. (VA)
24/07/2016

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy