Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Blue Jasmine

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
  EAN: 5706130573838

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Woo­dy Al­len ei suin­kaan ole me­ne­tet­ty suu­ruus.

Woo­dy Al­len ei suin­kaan ole me­ne­tet­ty suu­ruus. Mid­night in Pa­ris ve­to­si ro­man­tii­kannälkäi­siin kat­so­jiin, mut­ta sen seu­raa­ja taas on har­vi­nai­sen elämän­ma­kui­nen, yh­teis­kun­nal­li­nen ja luok­kayh­teis­kun­taa luo­taa­va draa­ma, jo­ka kui­ten­kin pei­laa yk­silön ase­maa ko­ko­nai­suu­teen.
Vaik­ka Suo­mes­sa ei juu­ri suih­ku­seu­ra­pii­rejä ole sitäkään ver­taa kuin Ruot­sis­sa, meillä on kui­ten­kin jon­kin­lai­nen mie­li­ku­va, mil­lais­ta kuo­hu­ker­man elo lie­nee jos­sain Man­hat­ta­nil­la.
Jas­mi­ne (Ca­te Blanc­hett) lii­te­lee st­ro­bosfää­rissä, mut­ta jou­tuu syök­sy­kier­tee­seen, kun ta­lous­leh­tien ylistämä ty­koo­ni (A­lex Bal­dwin) osoit­tau­tuu sur­keak­si var­kaak­si, pettäjäk­si ja va­leh­te­li­jak­si. Jas­mi­ne mat­kus­taa San Fran­cis­coon köyhän si­sa­ren­sa pa­keil­le. Vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja ei voi tie­tenkään estää.
A­le­xand­re Du­mas’n Mon­te Cris­ton krei­vin mu­kaan ih­mi­sen on­ni on pelkkää olo­ti­lo­jen ver­tai­lua. Jas­mi­nen ta­ri­na osoit­taa, että fi­lo­so­fi­nen aja­tus ei pä­de ai­na.
Oh­jaa­ja Mar­tin Scor­se­sen mu­kaan elo­ku­van me­nes­tyk­sen rat­kai­see 90-p­ro­sent­ti­ses­ti roo­li­tus. Näin on ai­na­kin nyt myös tai­teel­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta. Blanc­hett ot­taa hal­tuun­sa alun pin­ta­lii­don, kes­kio­san pa­nii­kin ja lo­pus­sa häämöttävän epä­toi­von.
Al­len ei tyy­dy hi­vaut­te­le­maan vain ra­ha­rik­kai­ta, vaan osaa myös pil­ka­ta pe­rus­pal­kan­saa­jien asen­tei­ta.
Tur­hia kik­kai­lu­ja kaih­de­taan. Elo­ku­vaa kan­nat­taa kui­ten­kin kat­soa tar­koin sil­min. Lop­pu­koh­tauk­ses­sa Jas­mi­ne is­tuu höpöttämässä it­sek­seen pen­killä. Ta­kaa voi juu­ri ja juu­ri erot­taa Ja­guar XJSn keu­lan. Au­to mak­soi 1995 li­ki mil­joo­na mark­kaa, mut­ta hin­ta on ro­mah­ta­nut nyt rei­lus­ti al­le kym­me­nyk­seen. Ky­sei­nen au­to on oi­va sym­bo­li siitä, kuin­ka ylhäältä tul­laan alas. Myön­tei­nen ih­mi­nen to­ki ajat­te­lee, kuin­ka hie­no har­ras­teau­to tuo­kin jag­ge on nyt jol­le­kin köyhäl­le. Ehkäpä tämä on myös näpäy­tys niil­le, jot­ka eivät enää us­ko­neet Al­le­nin te­kevän hie­no­ja elo­ku­via.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ei ekstroja. (PS)
17/01/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy