Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Edge of Tomorrow

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2014Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
4k HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018023956

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ob­li­vio­nin täy­del­li­sen tietämättö­myy­den jäl­keen Tom Crui­se ko­kei­lee tois­ta ää­ripäätä ja muis­taa ai­van kai­ken uu­sim­mas­sa sci­fi-e­lo­ku­vas­saan.

Ob­li­vio­nin täy­del­li­sen tietämättö­myy­den jäl­keen Tom Crui­se ko­kei­lee tois­ta ää­ripäätä ja muis­taa ai­van kai­ken uu­sim­mas­sa sci­fi-e­lo­ku­vas­saan. Ava­ruu­den sii­ma­veik­ko­jen taas ker­ran uha­tes­sa kaik­kea elämää maa­pal­lol­la jou­tuu Crui­se vas­ten­tah­toi­ses­ti kes­kel­le suur­ta vas­ta­hyökkäystä, jos­sa koh­ta­lot rat­kais­taan.
C­rui­se on elo­ku­vas­sa vir­kistäväs­ti hie­man eri­lai­nen san­ka­ri: omaan na­paan­sa tui­jot­ta­va ar­mei­jan PR-mies, jo­ka raa­ha­taan huu­taen ja kir­kuen rin­ta­mal­le kun esi­mies (B­ren­dan Glee­son) ei pidä nä­kemästään. Nor­man­dian mai­hin­nou­sul­ta pal­jon lai­naa­van hyökkäyk­sen on määrä saa­tel­la sekä vi­hol­li­nen että Crui­se maan le­poon, mut­ta toi­sin käy. Jon­kin­lai­sen ai­ka­ja­naoi­kun joh­dos­ta mies pää­tyy elämään päivää uu­del­leen ja uu­del­leen mur­me­li­na kun­nes ai­na vääjäämättömäs­ti kuo­lee. Jo­kai­nen otos vie kui­ten­kin ai­na lä­hemmäs pe­lin rat­kai­sua — ja sa­mal­la mies kas­vaa vä­hi­tel­len san­ka­rin mit­toi­hin.
Loo­pik­si ve­det­ty ai­ka­ja­na on hu­te­ras­ti kynäil­tynä pe­rin ra­sit­ta­va tyy­li­kei­no, ku­ten vaik­ka­pa elo­ku­vat "Sour­ce Co­de" ja "Van­ta­ge Point" osoit­ta­vat. Tässä tau­to­fo­ni­sel­ta pu­ru­ku­mil­ta on­nek­si väl­tytään, sillä tois­tot osa­taan luo­da mie­len­kiin­toi­ses­ti, riittäväs­ti harp­poen ja so­pi­vas­ti ta­ri­naa täy­dentäen — jo­pa niin, että uu­sin­ta­ker­rois­sa on het­kittäin ri­paus Kuu­den­nen ais­tin ma­kua. Ta­ri­na on lo­pul­ta pe­rin ge­nee­ristä lin­kousmättöä, mut­ta tun­nel­ma on hyvä, ja se riittää. Eri­tyi­ses­ti ka­hi­nat Nor­man­dian ran­ta­hie­ti­koil­la toi­mi­vat hy­vin, eikä haas­ta­va ro­mans­si en­simmäi­sen su­per­so­tu­rin (E­mi­ly Blunt) kans­sa­kaan mais­tu pääl­le­lii­ma­tul­ta.
Lo­pul­ta suu­rin krii­ti­kin ai­he elo­ku­vas­sa tun­tuu ole­van sen ku­lah­ta­nees­ti ku­vi­te­tut alie­nit — ikään kuin Hol­lywoo­din mie­li­ku­vi­tus ei enää ny­kyään riitäi­si muu­hun kuin ri­su­ka­so­ja muis­tut­ta­viin lon­ke­ro­nip­pui­hin. Nyt apu­na on ol­lut Yos­hi­tos­hi ABen ku­vit­ta­ma al­ku­peräis­ro­maa­ni, ja sitä seu­ran­neet man­ga-sar­ja­ku­vat, mut­ta sil­ti kan­kaal­la nähtävä lop­pu­tu­los vai­kut­taa ko­vas­ti LOTR:in ja Trans­for­mer­sien köyhältä ris­tey­tyk­seltä. Mut­ta kun tämä on suu­rin har­mis­tuk­sen ai­he täy­tyy ko­ko­nai­suut­ta pitää on­nis­tu­nee­na. Hyvää viih­dettä tämä siis on.

Kuva

Komea kuva on vakaa ja grouvin likaisesti patinoitu, aivan kuten teemaan sopii. Ilme on kauttaaltaan tummasävyisen hallittu ja skarppi. Kyse on ylöspääinskaalatusta 4K-kuvasta, mutta vaikutelma on ensiluokkainen. Jälki on hallittua ja tuoretta tavalla, joka antaa nauttia elokuvasta kuin ensinäkemältä.

Ääni

Upean yrmy ääniraita levittää toiminna tilaan ja painaa luodit syvälle olohuoneen seiniin. Dialogi ja tila välittyvöt niin ikään luontevasti

Ekstrat

4K-version levy on ekstraton. Boksista niin ikään löytyvän HD-version levyllä lisukkeina poistettuja kohtauksia ja sarja koosteita. (IJ)
08/09/2022

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy