Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Creature from the Black Lagoon

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1954Kesto: 76 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1.33
Ääniraita: Dolby Digital Mono
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Tie­de­mie­het törmäävät vuo­si­tu­han­sia eris­tyk­sissä elä­nee­seen ve­si­mie­heen, jo­ka voi ol­la evo­luu­tion puut­tu­va am­fi­bi­nen lenk­ki.

Tie­de­mie­het törmäävät vuo­si­tu­han­sia eris­tyk­sissä elä­nee­seen ve­si­mie­heen, jo­ka voi ol­la evo­luu­tion puut­tu­va am­fi­bi­nen lenk­ki. Olio miel­tyy ryhmän nuo­reen nai­sas­sis­tent­tiin ja vie tämän mu­ka­naan sy­vyyk­siin, jon­ne pe­las­ta­jien­kin on seu­rat­ta­va en­nen kuin la­jien ke­hi­tys ot­taa uu­den kään­teen. Viehättävän ke­peä ja pe­rus­huo­le­ton mons­te­ri­lef­fa, jon­ka ker­ron­nas­sa on ny­ky­maail­maa vas­ten pei­la­ten help­po ha­vai­ta vih­reitä ar­vo­ja. Vii­mei­siä Uni­ver­sa­lin 3D:nä ku­vaa­mia elo­ku­via en­nen tek­nii­kan hylkää­mistä.
Pa­kol­li­ses­ta ko­hi­nas­ta ja lievästä ros­kai­suu­des­ta huo­li­mat­ta kii­tettävän le­vol­li­nen ja suh­teel­li­sen tark­ka ku­va. Myös ää­ni­rai­ta on siis­ti, dia­lo­gil­taan sel­keä ja te­hos­teil­taan toi­mi­va ko­ko­nai­suus. Teks­ti­te­tyissä ekst­rois­sa huo­li­tel­tu ret­ros­pek­tii­vi­nen do­ku­ment­ti ko­ko tri­lo­gias­ta 40­min., elo­ku­va­his­to­rioit­si­ja Tom Wea­ve­rin tii­vis kom­ment­ti­rai­ta, trai­le­ri ja ku­va­gal­le­ria. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy