Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Anne Frankin päiväkirja

The Diary of Anne Frank 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1959Kesto: 180 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 51513EAN: 6438044058567

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Mo­nik­ko­muo­toi­nen ni­mi ku­vai­si pal­jon pa­rem­min An­ne Fran­kin muis­tel­mia kuin al­ku­peräi­nen.

Mo­nik­ko­muo­toi­nen ni­mi ku­vai­si pal­jon pa­rem­min An­ne Fran­kin muis­tel­mia kuin al­ku­peräi­nen. Päivä­kir­jo­ja on ni­mittäin vuo­sien saa­tos­sa julk­jais­tu eri­lai­si­na lai­tok­si­na, sen­su­roi­tui­na ja pät­kit­tyinä sekä täy­del­li­sik­si väi­tet­tyinä.
Ne ovat kestä­neet ai­ko­jen saa­tos­sa hyvänä ku­vauk­se­na ih­mi­sen hen­ki­sen sel­viy­ty­mis­ky­vyn ku­vauk­se­na ää­rimmäi­sissä olo­suh­teis­sa. Ne ovat edel­leen pa­kol­li­sia kou­lu­lu­ke­mi­sia. Mut­ta en­nen kaik­kea uus­nat­sit roi­haut­ta­vat nii­den ai­tou­des­ta ai­ka-a­join net­ti­kes­kus­te­lu­ja, jo­hon juu­ta­lai­siin hur­raa­hen­ki­ses­ti suh­tau­tu­vat vas­taa­vat ra­jus­ti.
Saat­taa ol­la, että to­tuut­ta riittää mo­lem­min puo­lin ja päivä­kir­jat ovat Leon Uri­sin Exo­duk­sen ta­paan osa juu­ta­lai­sor­to­dok­sien pro­pa­gan­daa. Epäi­lyk­set eivät kui­ten­kaan häi­vytä kir­jo­jen ja elo­ku­va­ver­sion yleispä­te­vyyttä hu­ma­nis­ti­si­na teok­si­na.
Kol­men tun­nin elo­ku­va osaa ti­hentää ja löysätä jän­ni­tystä ihail­ta­vas­ti. Var­sin­kin nuo­ren Mil­lie Per­kin­sin suo­ri­tus pa­nee ih­met­te­lemään, min­ne täl­lai­nen luon­non­lah­jak­kuus Hol­lywoo­din ko­neis­tos­sa hä­vi­si.
E­lo­ku­van kes­to ei ih­me kyllä ole on­gel­ma. Teat­te­rin näyttämöl­le tämä so­vel­tui tie­tys­ti yh­den huo­neen ku­vauk­se­na jou­he­vas­ti. Elo­ku­van te­kijöiltä vaa­dit­tiin pal­jon, jot­ta kat­so­ja py­syy näin pitkään kou­kus­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas mustavalkokuva toistuu Panavision-suhteessa kauniisti. Selkeä ääniraita. Ekstroissa 87 min. dokumentit, kaksi traileri ja kaksi kuvagalleriaa. (PS)
14/01/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy