Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Greenland

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2020Kesto: 119 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
4K HDR 2.38
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018018167

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Al­ku­tun­nel­mil­taan upea ka­tast­ro­fijännä­ri maa­pal­loa jäl­leen ker­ran uh­kaa­vas­ta me­teo­rii­tis­ta ja sen ih­mi­siin ai­heut­ta­mis­ta vä­rinöistä.

Al­ku­tun­nel­mil­taan upea ka­tast­ro­fijännä­ri maa­pal­loa jäl­leen ker­ran uh­kaa­vas­ta me­teo­rii­tis­ta ja sen ih­mi­siin ai­heut­ta­mis­ta vä­rinöistä. Epätäy­del­li­sen elämän taus­tal­la tut­kal­le il­maan­tu­vat tie­dot etäi­sistä tai­vaan­kap­pa­leis­ta kas­va­vat kou­kut­ta­val­la voi­mal­la kas­voil­le tu­le­vak­si eli­nu­hak­si, ai­van kuin ul­ko­ve­sistöstä ran­nal­le li­pu­va tap­pa­ja­hai.
E­lo­ku­vaa on ke­hut­tu in­hi­mil­li­sek­si ka­tast­ro­fie­lo­ku­vak­si, jos­sa nis­kaan huo­ku­va me­teo­ri saa pu­ris­tet­tua ih­mi­sistä esiin ih­mi­sen ko­koi­sen ta­ri­nan. Tämä on kau­nis aja­tus, mut­ta elo­ku­val­la on pa­ha us­kot­ta­vuu­son­gel­ma ja se ei lii­ty tai­vaal­ta lä­hes­tyvään ki­ven­mu­rik­kaan vaan hah­mo­jen toi­min­taan. Räjähtävän na­pa­kan alun jäl­keen ker­ron­ta tun­tuu ek­syvän mo­ni­vuo­ti­sen sar­jan uril­le kun bil­jar­di­mai­nen avaus­lyön­ti heittää ta­ri­nan hah­mot ai­van eri puo­lil­le pe­li­lau­taa. Ker­ron­ta pyr­kii epä­toi­voi­sen ku­jan­juok­sun tun­nel­maan missä se myös on­nis­tuu pai­koin mauk­kaas­ti, mut­ta pouk­koi­le­vien hah­mo­jen aja­tuk­sen­kul­ku ei tun­nu py­syvän tässä mu­ka­na. Eikä aja­tus koh­taa toi­min­taa. Sa­maan ai­kaan vieläpä hen­git­te­ly tun­tuu vievän jär­kevän dia­lo­gin ti­lan, jo­ten on lo­pul­ta oi­keas­taan var­sin lah­ja­kas­ta kuin­ka mon­ta su­van­toa tähän mah­tuu jat­ku­vas­ti päällä ole­vas­ta krii­sistä huo­li­mat­ta.
Hah­mot jäävät har­mil­li­sen epäus­kot­ta­vik­si, ir­to­nai­sik­si ja tur­han il­meettömäs­ti toik­ka­roi­vik­si pai­kan­pitä­jik­si. Elo­ku­van taus­ta-a­se­tel­ma avio­lii­ton ri­kos­ta vai­kut­taa var­mas­ti hah­mo­jen kyl­myy­teen, mut­ta kos­ka ase­tel­ma ei tuo mitään uut­ta ker­to­muk­seen tun­tuu se vain väärältä va­lin­nal­ta ja te­ko­syyltä raa'ak­si jä­tet­tyi­hin hah­moi­hin. Ta­ri­na on tu­tun te­ho­kas ja myös puit­teet ovat aut­ta­vas­ti koh­dil­laan, mut­ta her­kul­li­sen alun ja pas­se­lin lo­pun vä­lin täyttää vi­ku­roi­den mean­de­roi­va tai­val.
Lo­pul­ta elo­ku­va kes­kit­tyy har­mil­li­sen pal­jon kli­sei­siin. Mu­ka­na on riittäväs­ti mo­ment­tia ja omaa lisävä­riä, jot­ta ko­ko­nai­suus yltää vai­vat­ta viih­dyttäväk­si, mut­ta elo­ku­van elin­voi­ma jää säästö­lie­kin ta­sol­le. Ta­ri­nan mie­len­kiin­toi­sin osa, sel­viä­mi­nen bunk­ke­reis­sa ja sen jäl­keen muut­tu­nees­sa maail­mas­sa, lei­ka­taan se­kin tässä pois. Jäl­jel­le jää mais­tu­va pus­si tut­tua pop­cor­nia.

Kuva

Hyvä kuva on skarppi, tunnelmallinen ja myös varsin tummasävyinen. Kaikesta päätellen aito 4K on teknisesti komea, mutta sisällöllisesti jää useamman karaatin verran Deep Impactin, Day After Tommown ja kumppaneiden nostattamista odotuksista. Anti on kuitenkin hyvää ilman spektaakkelinomaisia ylilyöntejä.

Ääni

Tehokas ääniraita säpsäyttelee metereoilla ja takakanavien laukauksilla. Näin erityisesti elokuvan alussa kun lähestyvän meteoriparven ensimmäiset murikat iskevät maahan niin että sohva pomppaa kattoon. Elokuvan keskivaiheilla sekä tapahtumat ja että ääniraita niiden ilmentymänä muuttuu uneliaaksi.

Ekstrat

Boksi sisältää sekä elokuvan 4K- että HD-versiot omilla levyillään. Molemmat levyt ovat ekstrattomia. (IJ)
26/03/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.

Samasta kynästä

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy