Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

iHuman

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2019Kesto: 99 minuuttia
Julkaisija: DocPoint 2019 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Te­koä­lyn no­pea ke­hit­ty­mi­nen saat­taa kään­tyä luo­jiaan vas­taan tu­le­vien vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na.

Te­koä­lyn no­pea ke­hit­ty­mi­nen saat­taa kään­tyä luo­jiaan vas­taan tu­le­vien vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na. Ih­mis­kun­nan suu­re­na haas­tee­na on kyetä jar­rut­ta­maan ke­hi­tyk­sen ete­ne­mi­nen hen­gen­vaa­ral­li­sek­si as­ti. Saat­taa to­sin ol­la, että on jo liian myöhäistä.
Tek­no­lo­giajät­tien ra­ha ja int­res­sit ovat jo pi­demmän ai­kaa ajau­tu­neet te­koä­lyn ke­hittä­mi­seen — kei­no­ja kaih­ta­mat­ta. Ton­je Hes­sen Sc­hein do­ku­ment­ti pai­not­tuu suuy­ri­tys­ten te­koä­lyp­ro­ses­sien ete­ne­mi­sen en­na­koin­tiin. Haas­ta­tel­ta­vi­na ovat alan tietäjät ja tun­ti­jat. Vain Mic­ro­sof­tin ja Goog­len edus­tus puut­tuu. Siltä suun­nal­ta ei ker­rot­ta­vaa ol­lut.
Nor­ja­lais­do­ku­ment­ti on vi­suaa­lis­ta ty­ki­tystä, muo­vaa­mat­to­man ja ih­mi­sen muok­kaa­man luon­non ku­val­li­nen se­ka­mels­ka. Ras­kas pu­he­rai­ta ei an­na het­ken hengäh­dys­tau­koa. Kriit­ti­nen tu­le­vai­suu­den­ku­va jättää mieltä as­kar­rut­ta­maan ko­vin epä­miel­lyttä­viä vaih­toeh­to­ja.
E­lo­ku­va esi­tetään hel­sin­kiläi­sillä Doc­Point-fes­ti­vaa­leil­la tal­vel­la 2020. Teks­ti­tys eng­lan­nik­si. (VA)
30/01/2020

Tekijät

Ohjaaja: Tonje Hessen Schei

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy