Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

You Will Meet a Tall Dark Stranger

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 98 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 1.85*
Ääniraita: Linear PCM Stereo
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 241454EAN: 5706130570189

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Kuvat

Freida Pinto soittaa serenadia Josh Brolinille
Freida Pinto soittaa serenadia Josh Brolinille
Poikamiesisä Anthony Hopkins ja tytär Naomi Watts ostoksilla
Poikamiesisä Anthony Hopkins ja tytär Naomi Watts ostoksilla
Antonio Banderas ja Naomi Watts
Antonio Banderas ja Naomi Watts
Salatieteiden kirjapuoti on oiva tapaamispaikka tärähtäneiden kerholle
Salatieteiden kirjapuoti on oiva tapaamispaikka tärähtäneiden kerholle

Elokuva

Lä­peensä woo­dyal­len­mai­nen draa­ma yh­teen ver­kot­tu­neis­ta ih­mi­sistä, joi­ta kaik­kia vai­vaa ta­val­la tai toi­sel­la ja­no enempään kuin mitä heillä jo on.

Lä­peensä woo­dyal­len­mai­nen draa­ma yh­teen ver­kot­tu­neis­ta ih­mi­sistä, joi­ta kaik­kia vai­vaa ta­val­la tai toi­sel­la ja­no enempään kuin mitä heillä jo on. Tyhjän­toi­mit­ta­ja­kir­jai­li­ja (Josh Bro­lin) ihas­tuu sisä­pi­han toi­sel­la puo­len asus­ta­vaan pu­na­mek­koi­seen kau­not­ta­reen (F­rei­da Pin­to). Sa­maan ai­kaan vai­mo (Nao­mi Watts) ha­luai­si saa­da mie­heensä vauh­tia, tai edes lap­sia tai ehkä sit­ten­kin suh­teen rik­kaan po­mon­sa (An­to­nio Ban­de­ras) kans­sa. Vai­mon isä (Ant­ho­ny Hop­kins) puo­les­taan jättää puo­li­son­sa vuo­sien avio­lii­ton jäl­keen elääk­seen nuo­ruus­vuo­ten­sa uu­del­leen ja pää­tyy nai­mi­siin nuo­ren ilo­tytön (Lu­cy Punch) kans­sa. Vai­mon äi­ti täy­dentää tärähtä­nei­den ker­hon kään­tymällä selvännä­kijän puo­leen ja al­kaa us­koa uu­del­leen­syn­tymään.
Al­le­nin mauk­kaas­sa kei­tok­ses­sa ai­nek­set ovat yllä­tyk­settömän pe­rin­tei­siä, mut­ta tai­taen yh­dis­tet­tyjä. Kylmä­kis­koi­sen pettä­mi­sen si­jaan ky­se on en­nem­min­kin "­ruo­ho on ai­na vih­reämpää ai­dan tuol­la puo­len" -synd­roo­mas­ta. Tätä ha­vain­nol­lis­taa her­kul­li­ses­ti elo­ku­van pa­ras koh­taus, jos­sa mies huo­maa ase­tel­man kään­ty­neen pää­lael­leen tir­kis­tel­lessään vai­moaan ra­kas­ta­jan­sa ik­ku­nas­ta. Muu­toin­kin ky­se on elävästä ih­mis­suh­de­ko­me­dias­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä keskitason kuva on hallittu ja jäsentynyt. Yksinkertaisen puhdas stereoraita on yllättäen tarjolla häviöttömässä PCM-muodossa. Ekstrojen tilalla muiden Woody Allen -elokuvien trailereita. (IJ)
20/05/2011

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy