Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Ken tulta pyytää

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2001Kesto: 92 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 1.74
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
  EAN: n/a

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

O­ma­peräistä huu­mo­ria Puo­tin­har­jus­ta.

Oma­peräistä huu­mo­ria Puo­tin­har­jus­ta. San­ka­ril­li­nen pa­lo­mies (e­ri­no­mai­nen Tais­to Rei­ma­luo­to) ko­kee bur­nou­tin ja lä­hiö­rak­kau­den (myös mai­nio An­na-Mai­ja Va­lo­nen). Ant­ti Lit­ja­kin yl­tyy pitkän tauon jäl­keen vauh­tiin nol­la­tut­ki­mus­ta 20 vuot­ta teh­neenä isänä. Pal­jon her­kul­li­sia yk­si­tyis­koh­tia ai­na vuo­den 1982 rol­la­ri­kier­tuees­ta ekoi­hin Puis­tob­lue­sei­hin. Pe­pi­ta-nor­su­kin mai­ni­taan. Myös et­nis­ten ryh­mien esiin­ty­mi­nen yh­teisön täy­si­val­tai­si­na jä­se­ninä on poik­keuk­sel­lis­ta suo­ma­lai­ses­sa elo­ku­vas­sa. De­ma­rin le­gen­daa­ri­nen elo­ku­vak­rii­tik­ko Pent­ti Lu­mi­rae löy­si tästä Jar­van ja Fel­li­nin hen­keä, mikä ku­vaa hy­vin tyy­liä. Tätä kyllä kat­soo ve­det sil­missä.
Ku­va ei ole tar­kim­pia, mut­ta toi­mi­va. Val­koi­nen pa­laa kiin­ni. Mut­ta on­nek­si ana­mor­fi­nen laa­ja­ku­va, eikä 4:3 ku­ten ta­ka­kan­si ker­too. Sel­keä ää­ni­rai­ta on teh­ty tai­de­teol­li­sen op­pi­las­työnä. Le­vyl­le on tal­len­net­tu trai­le­ri.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy