Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Big Fish

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2003Kesto: 120 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 1.84
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 107742EAN: 5050582246490

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

My­kistävän ihas­tut­ta­va, sa­du­no­mai­nen ker­to­mus ta­ri­na­sepästä, jon­ka nuo­ruu­den ka­la­ju­tuis­sa on ri­paus to­tuut­ta ja pal­jon hen­keä maus­tee­na.

My­kistävän ihas­tut­ta­va, sa­du­no­mai­nen ker­to­mus ta­ri­na­sepästä (Ewan McG­re­gor/Al­bert Fin­ney), jon­ka nuo­ruu­den ka­la­ju­tuis­sa on ri­paus to­tuut­ta ja pal­jon hen­keä maus­tee­na. Tim Bur­to­nin Da­niel Wal­la­cen ro­maa­nin poh­jal­ta oh­jaa­ma, mut­ta on­nek­si rat­kai­se­vas­ti lä­hempänä For­rest Gum­pia kuin Sak­sikä­si Edwar­dia. Ta­ri­na on har­vi­nai­sen hie­nos­ti ryt­mi­tet­ty, eikä ker­taa­kaan edetä liian no­peas­ti tai hi­taas­ti. Mie­len­kiin­tois­ten hah­mo­jen roo­lei­hin on löy­det­ty sar­ja täy­del­li­sen osu­via näyt­te­lijöitä, ja jo­pa si­vuo­siin on saa­tu Dan­ny De Vi­ton ja Ste­ve Bus­ce­min kal­tai­sia ni­mekkäitä täh­tiä.
Ku­va on kaut­taal­taan koh­ta­lai­sen tark­ka, mut­ta eten­kin tum­mis­sa koh­tauk­sis­sa tois­to jättää toi­vo­mi­sen va­raa. Vä­ri­tois­to on tar­koi­tuk­sel­li­sen vaih­te­le­vaa, ja muut­tuu huo­mat­ta­vas­ti siir­ryttäessä ny­kypäivästä ta­ri­noi­hin ja ta­kai­sin. Ko­hi­naa on ala­ti läsnä, mut­ta muu­toin vai­ku­tel­ma on miel­lyttävän le­vol­li­nen. Ää­ni­rai­ta on sel­keä, vi­vah­tei­kas ja ti­lan­teen mu­kaan myös koh­ta­lai­sen te­ho­kas. Ti­la­ku­vaa ei hyö­dyn­netä siinä mää­rin kuin ku­vas­to oli­si sal­li­nut, mut­ta ko­ko­nais­vai­ku­tel­ma on kui­ten­kin sel­keä, pir­teä ja mu­si­kaa­li­sen vi­vah­tei­kas. Ekst­rois­sa on mie­len­kiin­toi­nen oh­jaa­jan kom­ment­ti­rai­ta (toi­sin kuin eng­lan­nin­kie­li­nen teks­ti­tys väittää, ei haas­tat­te­li­ja­na ole "Ma­xwell Bri­diay Bur­ton ja Bur­to­nil­ta" vaan "Bur­ton on Bur­ton" -elämän­ker­ran kir­joit­ta­ja Mark Sa­lis­bu­ry), sisältö­do­ku­ment­te­ja (21 min.), ma­king of -do­ku­ment­te­ja (31 min.), tri­via­tie­to­kil­pai­lu ja ana­mor­fi­nen trai­le­ri. Ekst­ro­ja ei ole teks­ti­tet­ty suo­mek­si. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy