Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Office 2. tuotantokausi

The Office The Complete Second Series 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 174 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
Anamorfinen 1.78
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 111516EAN: 6438044041859

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

B­rit­tiläi­nen tv-­huu­mo­ri on laa­ja kä­si­te.

B­rit­tiläi­nen tv-huu­mo­ri on laa­ja kä­si­te. Uut­ta tup­paa ko­ko ajan, et­tei perässä mei­naa py­syä. Kont­to­ri, eli DVD-kie­lellä the of­fi­ce, on jo klas­sik­ko, vaik­ka ai­ka ei juu­ri­kaan ole eh­ti­nyt tuo­ret­ta tuo­tan­toa kul­la­ta.
Toi­mis­toelämän ir­vai­lu ei var­sin­kaan sar­ja­ku­vis­sa ole mikään tuo­re idea. Sar­jan voi­ma on oma­peräi­sessä tyy­lissä, jo­ka ei yritä ol­la liian haus­ka. Huu­mo­ri suun­tau­tuu ai­ka ta­val­la ih­mi­seen it­seensä. Toi­min­taa seu­ra­taan puo­li­do­ku­men­taa­ri­ses­ti, hie­man Al­fien hen­gessä. Ai­ka per­vers­siä on se­kin, että toi­mis­to­hel­ve­tissä elävät pitävät sar­jas­ta.
Kont­to­ri jou­tuu toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la so­peu­tu­maan, kun lo­pe­te­tun Swin­do­nin toi­mi­pis­teen työ­paik­kan­sa säi­lyttä­neet si­joi­te­taan Sloug­hiin. Käytännön psy­ko­lo­gian luon­non­lah­jak­kuus, alue­joh­ta­ja Da­vid Brent (Ric­ky Ger­vais) jou­tuu ko­vil­le uu­den esi­mie­hensä Nei­lin ta­kia. Mop­pi­tuk­kai­nen hän­nys­te­lijä Ga­reth (Mac­ken­zie Crook) kär­sii mus­ta­suk­kai­suu­des­ta.
Toi­sen tuo­tan­to­kau­den kuu­den osan tah­ti ei not­kah­da, mut­ta kä­si­kir­joi­tus oli­si py­sy­nyt vetävämpänä il­man lap­sel­lis­ten kak­si­mie­li­syyk­sien vil­je­lyä. Tei­nien suo­sio nos­taa tai las­kee peu­ka­lon, kun tv-huu­mo­ris­ta on ky­se.

Kuva, ääni & ekstrat

Tv-tason kuva kärsii vain hieman kohinasta ja aliasing-välkynnästä. Stereo-ääniraita toistaa dialogin selkeästi, eikä yritäkään muuta. Kahden levyn laitoksessa toinen levy on pyhitetty ekstroille: 13 min. poistettuja kohtauksia, 8 min. epäonnistuneita kohtauksia ja 20 min. videopäiväkirja. (PS)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy