Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
TV

From Russia with Love - Special Edition

Salainen agentti 007 Istanbulissa 

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: TV
 
Vuosi: 1963Kesto: 110 minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­lai­nen agent­ti 007 Is­tan­bu­lis­sa esi­tetään te­le­vi­sios­sa Ne­lo­sel­la tiis­tai­na 12.

Sa­lai­nen agent­ti 007 Is­tan­bu­lis­sa esi­tetään te­le­vi­sios­sa Ne­lo­sel­la tiis­tai­na 12. kesä­kuu­ta kel­lo 21 al­kaen:
Sar­jan jär­jes­tyk­sessään toi­nen yri­tys on kaik­kien ai­ko­jen pa­ras Bond-e­lo­ku­va. Pa­ras san­ka­ri (Sean Con­ne­ry), pa­ras kon­na Do­no­van "Red" Grant(nuo­ri, blon­di Ro­bert Shaw), pa­ras Bond-tyttö Ro­sa Klebb (Lot­te Le­nya!) ja pa­ras tun­na­ri (John Bar­ry). Sen vah­vuus on en­nen kaik­kea oi­kea tun­nel­ma.
Ka­pis­tuk­set ovat jo mu­ka­na, mut­ta ne eivät do­mi­noi toi­min­taa. Bond näyttäy­tyy sel­lai­se­na kuin al­ku­peräi­set Ian Fle­min­gin ro­maa­nit ku­va­si­vat. Voi vain ku­vi­tel­la, miltä tätä tun­tui kat­soa 40 vuot­ta sit­ten elo­ku­va­teat­te­ri Ki­no-Au­las­sa.
Kir­ja­na tämä oli muun muas­sa John F. Ken­ne­dyn suo­sik­ki. Ro­maa­ni From Rus­sia, with Lo­ve (sic) il­mes­tyi vuon­na 1957 (Ja­mes Bond Is­tan­bu­lis­sa, Ar­to Tuo­vi­sen suo­men­nos 1963, Gum­me­rus), jo­ten san­ka­rin ko­ko­ku­va oli jo muo­tou­tu­nut. Fle­ming ar­ve­li kir­jan jäävän vii­mei­sek­si. Toi­sin kä­vi, vii­mei­sek­si jäi no­vel­li­ko­koel­ma Mus­te­ka­la kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min. (PS)
12/07/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy