Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Catch-22 - Me sotasankarit

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1970Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 2.31*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jo­seph Hel­le­rin ro­maa­ni Me so­ta­san­ka­rit on edel­leen uniik­ki sa­tii­ri.

Jo­seph Hel­le­rin ro­maa­ni Me so­ta­san­ka­rit (1961) on edel­leen uniik­ki sa­tii­ri. Mo­ni­muo­tois­ta yh­dis­telmää huu­mo­ria ja jul­muut­ta on kui­ten­kin vai­kea fil­ma­ta. Toi­sen maail­man­so­dan vii­mei­siin kuu­kau­siin si­joit­tu­va ta­ri­na ei saa­vu­ta oi­keaa tun­nel­maa. So­dan ä­lyttö­myyttä on ku­vat­tu myö­hem­min pa­rem­min­kin. Hul­lu­na kap­tee­ni Jos­sa­ria­ni­na Alan Ar­kin, si­vuo­sis­sa Art Gar­fun­kel, Mar­tin Sheen, Jon Voight ja Or­son Wel­les.
Laa­du­kas ku­va ja hie­man kar­keas­ti teh­ty uu­si ää­ni­mik­saus. Ekst­roi­hin on tal­len­net­tu trai­le­ri, ku­va­gal­le­ria ja kom­ment­ti­rai­ta.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy