Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Jurassic World: Dominion

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2022Kesto: 147/161 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
4K HDR 2.00
Ääniraita: DTS:X
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018024267

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ju­ras­sic-­saa­gan päätök­sek­si ase­tel­tu seik­kai­lu näyttää mitä ta­pah­tuu kun di­nois­ta on tul­lut osa ar­kea.

Ju­ras­sic-saa­gan päätök­sek­si ase­tel­tu seik­kai­lu näyttää mitä ta­pah­tuu kun di­nois­ta on tul­lut osa ar­kea. Har­mil­li­ses­ti tämä on kui­ten­kin vain pie­ni osa elo­ku­van am­bi­tioi­ta, joi­hin kuu­luu se­ka­va vyyh­ti kan­sainvä­listä di­no-ak­ti­vis­mia ja App­len es­te­tii­kas­ta sekä Mon­san­ton pe­li­kir­jas­ta vai­kut­tei­ta ot­ta­van sa­la­juo­nen vi­rit­te­ly.
Yhtä ai­kaa hi­taas­ti ja pouk­koi­le­vas­ti ete­nevä juo­ni kul­kee ja­son­bour­ne­mai­sel­la vim­mal­la ympä­ri maa­pal­loa, mut­ta pu­nai­nen lan­ka on lu­vat­to­man vaa­ti­ma­ton. Pitkä lis­ta eri­lai­sia di­no­sau­rus-la­je­ja ta­lu­te­taan ku­vaan yk­si ker­ral­laan ja ai­na la­ji ni­me­ten, mut­ta lop­pu­tu­los on li­ha­lii­mal­la kyhät­ty epä­ta­sai­nen ko­koel­ma ir­ral­li­sia otok­sia. Sil­ti Tim Coo­kis­ta ja App­len kam­puk­ses­ta selväs­ti in­noi­tuk­sen­sa ot­ta­nut ku­vas­to sekä mo­ni muu yk­sittäi­nen ai­voi­tus la­ser-oh­ja­tuis­ta di­nois­ta ai­na maail­man hi­taim­paan hy­per­loop-ra­taan viih­dyttää ai­kan­sa. On­gel­ma on, että kat­so­ja ei tiedä pitäi­sikö tämä ot­taa va­ka­vas­ti vai pelkästään ko­me­dia­na.
Lop­pu­tu­los ei ole huo­no lisä Ju­ras­sic Park -jat­ko-o­sien sar­jaan, mut­ta täy­si­pai­noi­nen elo­ku­va­kaan tämä ei ole. Seik­kai­lu on suu­rie­lei­nen ja näyttävä, mut­ta näyt­te­lijä­suo­ri­tuk­sil­taan ja draa­man kaa­rel­taan enintään tv-sar­ja­mai­nen. Al­ku­peräi­sen kol­mi­kon (Sam Neill, Lau­ra Dern ja Jeff Goldb­lum) nä­ke­mi­nen ruu­dul­la on lo­pul­ta tämän vai­kut­ta­vin­ta an­tia, mut­ta tältä­kin osin tun­tuu, että elo­ku­van täh­distä it­sestään on tul­lut ta­ri­nan di­no­sau­ruk­sia.
Le­vyltä löy­tyy sekä elo­ku­van al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio että noin 14 mi­nuut­tia pi­dem­pi oh­jaa­jan ver­sio. Uu­si ver­sio lisää uu­den pro­lo­gin (jo­ka tuo mie­leen Ava­ruus­seik­kai­lu 2001:­sen) ja otok­sia sin­ne tän­ne tar­joil­len lisää pe­liai­kaa myös van­hal­le kaar­til­le. Oh­jaa­jan mu­kaan pi­den­net­ty ver­sio on se al­ku­peräi­nen ver­sio. Lisä­tyt otok­set tar­joa­vat enemmän kaik­kea, mut­ta eivät muu­ta ta­ri­naa tai ko­ke­mus­ta.
K­rii­ti­koi­den lyttäämä elo­ku­va hä­vi­si lip­pu­luu­kul­la vain vuo­den 2022 tuot­toi­sim­mal­le elo­ku­val­le Top Gun: Ma­ve­rick. Mil­jar­di dol­la­ria hel­ti­si myös täl­le.

Kuva

Tasokas kuvaa maalaa dino-kanvaksensa näyttävästi. Jälki ei ole kauttaaltaan häkellyttävän terävää, mutta aina moitteettoman vakaata ja kauniin värikylläistä. Dinot rynnivät uusissa ja vanhoissa kohtauksissa näpsäkästi ja silmä lepää jylhissä luonnonmaisemissa. Kuvauksissa on ilmeisesti käytetty mm. 35mm ja 65mm filmiä, mikä ehkä selittäisi hyvän ja erinomaisen välillä vaihtelevan kuvanlaadun. Heikoimmillaan HD:lta vaikuttava kuva tarjoilee paikoin mainion erottelevaa toistoa. Masteroitu 4K:na.

Ääni

Ääniraita luo kivasti suuren seikkailuelokuvan henkeä. Askeleet tömisevät ja dialogi liplattaa suurieleisen musiikkiraidan säestäessä tarinan vaiheita.

Ekstrat

Boksi sisältää sekä elokuvan 4K- että HD-versiot omilla levyillään. Yllättäen molemmat levyt ovat ekstrattomia. (IJ)
14/11/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy