Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Suljettu saari

Shutter Island 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2010Kesto: 138 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

E­ris­te­tyllä saa­rel­la si­jait­se­vas­sa van­ki­la­mie­li­sai­raa­las­sa ta­pah­tuu mah­dot­to­mal­ta tun­tu­va pa­ko, jo­ta sel­vit­te­lemään kut­su­taan et­sivä man­te­reel­ta.

E­ris­te­tyllä saa­rel­la si­jait­se­vas­sa van­ki­la­mie­li­sai­raa­las­sa ta­pah­tuu mah­dot­to­mal­ta tun­tu­va pa­ko, jo­ta sel­vit­te­lemään kut­su­taan et­sivä (Leo­nar­do Di­Cap­rio) man­te­reel­ta. Rän­sis­ty­nyt ja myrs­kyn pieksämä lin­noi­tus kät­kee ar­voi­tuk­sen, jon­ka rat­kai­sun tiellä tun­tuu sei­so­van ko­ko lai­tok­sen hen­kilö­kun­ta.
Oh­jaa­ja Mar­tin Scor­se­se luo Den­nis Le­ha­nen (mm. Mys­tic Ri­ver ja Go­ne Ba­by Go­ne) ro­maa­nin poh­jal­ta psy­ko­lo­gi­sen jännä­rin, jo­hon M. Night Shya­ma­lan­kin oli­si tyy­tyväi­nen. Elo­ku­va her­kut­te­lee en­nen kaik­kea kieh­to­van kar­mi­val­la miljööllään ja mu­siik­ki­rai­dal­la, jo­ka ei päästä nis­ka­vil­lo­ja las­keu­tu­maan het­kek­sikään, mut­ta ei ta­ri­na­kaan jau­he­li­haa ole. CIA:n MK-Ult­ran ja Kau­niin mie­len sot­ke­mi­nen ei sinällään ole ai­van tuo­re kek­sintö, mut­ta nämä yh­dis­tet­tynä film noir -hen­ki­seen dek­ka­riin on val­loit­ta­va ko­ko­nai­suus.
Har­va se­pi­te on yltä­nyt yhtä ki­helmöivään tun­nel­maan tai kyen­nyt hor­jut­ta­maan to­del­li­suu­den­ta­jua yhtä ele­gan­tis­ti ja on­nis­tu­neen as­teit­tai­ses­ti. Tässä mat­to ve­detään hie­nos­ti kat­so­jan al­ta vielä ai­van lop­pu­met­reillä­kin — eikä suin­kaan millään sat­tu­man­va­rai­sel­la rat­kai­sul­la, vaan täy­sin loo­gi­ses­ti. Elo­ku­va suo­ras­taan huu­taa tois­ta kat­se­lu­ker­taa, jo­ka on­kin täynnä an­toi­sia oi­val­luk­sia vih­jei­den mo­ni­tul­kin­tai­suuk­sis­ta. Häi­rit­se­vin vih­je on sil­ti et­sivän lop­pu­kom­ment­ti, jo­ka saa lo­pul­li­sen rat­kai­sun vai­kut­ta­maan tie­toi­sel­ta paol­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Upea periodiuskottava ja tunnelmallisesti sävytetty kuva. Vahva ääniraita, joka luo poikkeuksellisesti orgaanisen kokonaisuuden valmiita musiikkiteoksia lainailemalla. Ekstroissa kaksi hyvää, mutta lopulta kovin suppeaa dokkaria elokuvan tekemisestä (yht. 38 min.). Molemmat dokumentit tarjoillaan HD-muodossa suomeksi tekstitettynä. (IJ)
16/08/2010
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy