Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Autokauppias Jumalan armosta

Breakfast of Champions 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 105 minuuttia
Julkaisija: FinnkinoKuva:
Anamorfinen 1.81
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
  EAN: 5018614172

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

A­lan Ru­dolp­hin lah­jak­kuu­des­ta ei ole epäi­lystäkään.

A­lan Ru­dolp­hin lah­jak­kuu­des­ta ei ole epäi­lystäkään. Ro­bert Alt­ma­nin apu­lai­soh­jaa­ja­na tun­ne­tuk­si tul­lut her­ras­mies ei vaan vieläkään, yli 60-vuo­tiaa­na, ole on­nis­tu­nut näyttämään mitään muu­ta kuin tuon "lah­jak­kuu­den". Hä­nen hie­noim­mak­si teok­sek­seen näyttää jäävän 1920-lu­vun Pa­rii­sin tai­tei­li­ja­pii­rei­hin tun­keu­tu­va The Mo­derns (1988).
Lähtö­koh­dil­taan mie­len­kiin­toi­nen Au­to­kaup­pias on hou­kut­te­le­van per­soo­nal­li­nen ker­to­mus omi­tui­sis­ta ih­mi­sistä ame­rik­ka­lai­ses­sa pik­ku­kau­pun­gis­sa. Ru­dolph on saa­nut käyttöönsä elo­ku­va-a­lan par­hai­ta te­kijöitä. Näyt­te­lijät, odot­ta­ma­ton ka­me­rankäyttö sekä leik­kaus­tek­niik­ka toi­mi­vat eri­no­mai­ses­ti yh­dessä. Mo­ni asia jää sil­ti avoi­mek­si.
Kaik­ki pie­net yk­si­tyis­koh­dat ai­heut­ta­vat sen, et­tei elo­ku­va (sen pa­rem­min kuin kat­so­ja) eh­di hen­gittää missään vai­hees­sa. Huu­me­huu­rui­siin hah­moi­hin on tämän vuok­si vai­kea päästä sisäl­le.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on epätarkka ja rakeinen, eikä pysy mukana nopeissa liikkeissä. Ääni on kelvollinen, mutta ansaitsisi monikanavaisen erottelun, jo pelkän dialogin sekavuuden johdosta. Ekstroja ei ole lainkaan - harmi kyllä. Tämä teos kaipaisi tekijöiltään edes jonkinasteisen selityksen. (VA)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy