Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Patch Adams

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1998Kesto: 111 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
Anamorfinen 2.35*
Ääniraita: Dolby Digital 5.0
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Jim Car­rey -­ko­me­diois­taan tun­net­tu Tom Sha­dyak ot­taa as­ke­leen va­ka­vam­man elo­ku­van suun­taan.

Jim Car­rey -ko­me­diois­taan (A­ce Ven­tu­ra, Liar Liar) tun­net­tu Tom Sha­dyak ot­taa as­ke­leen va­ka­vam­man elo­ku­van suun­taan. Ni­mio­san hyvä­sydä­mistä le­ku­ria esittävä Ro­bin Wil­liams te­kee mai­nion suo­ri­tuk­sen siitä­kin huo­li­mat­ta, että elo­ku­van esil­le ot­ta­mat va­ka­vat ai­heet ovat pa­kot­ta­neet hie­man kar­si­maan ko­me­dia­puol­ta. Elo­ku­van ideo­lo­gia, var­sin­kin pau­haa­mi­nen nau­run pa­ran­ta­vas­ta voi­mas­ta, vai­kut­taa nyt jo it­sestään­sel­vyy­tenä pa­has­ti van­hen­tu­neel­ta, mut­ta mitäs tuos­ta. Ko­ko­nai­suu­te­na nau­tin­nol­li­sen peh­meä, draa­ma­no­mai­nen ko­me­dia, jos­sa vain kaik­kein ä­lyttö­mimmät ta­pah­tu­mat tun­tu­vat ole­van to­si­poh­jai­sia. Hyvä le­vy, jol­la ly­hyt do­ku­ment­ti, pois­tet­tu­ja koh­tauk­sia, fak­ta­ruu­tu­ja, trai­le­ri ja kun­nol­li­nen kom­ment­ti­rai­ta. (IJ)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy