Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Ice Age 4 – mannerten mullistus

Ice Age 3: Continental Drift 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 88 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS7.1-HD MA
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
  EAN: 6438044331066

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

I­ce Agen kol­mas jat­ko-o­sa jou­tuu, to­sin yllättävän myöhäi­sessä vai­hees­sa, koh­taa­maan ko­ko­nai­sa­se­tel­man heik­kou­det.

I­ce Agen kol­mas jat­ko-o­sa jou­tuu, to­sin yllättävän myöhäi­sessä vai­hees­sa, koh­taa­maan ko­ko­nai­sa­se­tel­man heik­kou­det. Jää­kau­den ai­kais­ten eläin­ten koh­ta­loi­ta on lii­ku­tel­tu eri­lais­ten to­del­li­seen esi­his­to­riaan kuu­lu­vien luon­non­mul­lis­tus­ten avul­la. Nyt edetään man­ner­laat­to­jen liik­kei­siin ja tsu­na­miin, mut­ta mitä sit­ten?
Kä­si­kir­joit­ta­jat ovat rat­kais­seet asian kli­sei­sellä apo­ka­lyp­ti­sel­la tee­mal­la, jo­ka on saa­vut­ta­nyt vai­kut­tei­ta Pi­ra­tes of the Ca­rib­bea­nin me­nes­tys­te­kijöistä. Te­kijä­tii­mi on luul­ta­vas­ti it­se­kin huo­man­nut luis­te­le­van­sa luo­mien­sa hah­mo­jen ta­paan kal­te­val­la poh­jal­la ja päät­tivät rat­kais­ta asian ot­ta­mal­la vai­kut­tei­ta pal­jon muus­ta­kin. On Odys­seuk­sen sei­ree­nejä, Raa­ma­tun Joo­naa ja va­las­ta, kou­lu­kiu­saa­mis­gen­restä tut­tu­ja ase­tel­mia, las­ten­kas­va­tusk­li­seitä ja jo­pa viit­tauk­sia uu­siin ja­mes­non­dei­hin. Tämä vii­mei­nen huo­mio pa­nee ha­vait­se­maan sen, että ko­ko sar­jan tär­keä al­ku eli tam­men­ter­hoad­dik­tios­ta kär­sivän ro­tan sur­kea amok on ta­val­laan pa­ro­dia nol­la­nol­la­seis­ko­jen int­rois­ta.
Ai­kui­nen kat­so­ja an­taa tie­tyn­lai­sen hii­pu­mi­sen an­teek­si muu­ta­mien nau­runhöräh­dys­ten an­sios­ta, ja nuo­ri­so pitä­nee kuu­lus­ta ää­ni­kaar­tis­ta (Jen­ni­fer Lo­pez naa­ras­lei­jo­na­na, Queen La­ti­fah lais­kiais­mum­mo­na) sekä mu­sii­kis­ta. Lap­set eivät ole mok­sis­kaan ja pitävät var­mas­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni on sarjan totutulla tasolla. BD piirtyy selvästi DVD:tä näyttämmin ja pystyy tarjoamaan alkuperäisen ääniraidan HD:nä. Suomidubbaus toimii, mutta jää DD5.1:na hontelompaan erotteluun, eivätkä laulut toimi yhtä ammattimaisesti. DVD ero ei tietysti ole ääniraitojen kesken näin suuri. Ekstroihin on tallennettu triviaraita, 66 min. dokumentit, 2 min. poistettuja kohtauksia kuvakäsikirjoituspohjalta, 11 min. laula ja tanssi -osio, 9 min. kooste sarjan tapahtumista ja 5 min. trailereita. Lisäksi mukana on toisella levyllä elokuvan digitaalinen kopio ja DVD-versio. (PS)
23/11/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy